Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 24/5/2018


 

Ασπρόπυργος, 24/5/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  24/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  23/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   59,8  μg/m3
           Min  :     3,4  μg/m3

        
           M.O.:    52,4   μg/m3
           Max :  101,9   μg/m3
           Min  :      3,0   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    70,9  μg/m3
           Min  :    21,2  μg/m3

      
           M.O.:     49,1   μg/m3
           Max :   108,0   μg/m3
           Min  :     25,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :      4,5   μg/m3
              Min  :      2,3   μg/m3         
  
           M.O.:     6,7   μg/m3
           Max :   11,5   μg/m3
           Min  :     2,7   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     6,7   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :     81,8   μg/m3
              Min  :     16,2   μg/m3         

          M.O.:     57,3    μg/m3
          Max :   173,9    μg/m3
          Min  :       8,8    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η μέση ημερήσια τιμή των αιωρούμενων  σωματιδίων PM10 κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των  50 μg/m3