Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης18/11/2013Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 15/11/2013Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης14/11/2013
Ασπρόπυργος, 14/11/2013

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 14/11/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 13/11/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:


             Max :     26,53   μg/m3
             Min  :       1,15   μg/m3
          M.O.:     14,76   μg/m3
          Max :     29,80   μg/m3
          Min  :       1,26   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             Max :      84,90   μg/m3  
             Min  :      16,26   μg/m3  

          M.O.:      56,70    μg/m3
          Max :      87,90   μg/m3
          Min  :      20,34    μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             Max :      4,46   μg/m3
             Min  :      2,67   μg/m3
           M.O.:      3,17    μg/m3
           Max :      4,52    μg/m3
           Min  :      2,67    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
       


      
            M.O.:    3,17   μg/m3
       

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης13/11/2013