Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/8/2014
Ασπρόπυργος, 29/8/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  29/8/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/8/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           Max :  111,80   μg/m3
           Min  :    71,25   μg/m3
          M.O.:     69,18   μg/m3
          Max :   175,20   μg/m3
          Min  :       5,55   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :   14,24   μg/m3
           Min  :     4,02   μg/m3
         
          M.O.:     19,98   μg/m3
          Max :     36,64   μg/m3
          Min  :       7,19   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           


      
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


   

          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/8/2014.
Ασπρόπυργος, 28/8/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  28/8/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/8/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           Max :    91,80   μg/m3
           Min  :      5,55   μg/m3
          M.O.:     75,10   μg/m3
          Max :   130,50   μg/m3
          Min  :     13,87   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :   36,64   μg/m3
           Min  :   11,52   μg/m3
         
          M.O.:     14,76   μg/m3
          Max :     27,82   μg/m3
          Min  :       6,07   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         


          M.O.:      6,77   μg/m3
          Max :    12,06   μg/m3
          Min  :      2,14   μg/m3 
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


      
          M.O.:   6,77  μg/m3

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

   

          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.