Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/12/2014
Ασπρόπυργος, 30/12/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/12/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/12/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :     50,38  μg/m3
           Min  :     32,04  μg/m3
          M.O.:   52,15  μg/m3
          Max :   81,00   μg/m3
          Min  :     7,45   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :      34,66  μg/m3
           Min  :        7,58  μg/m3
         
          M.O.:   24,21  μg/m3
          Max :   66,39  μg/m3
          Min  :     5,37  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :      0,71   μg/m3
          Min  :      0,62   μg/m3     

          M.O.:        2,72   μg/m3
          Max :      21,74   μg/m3
          Min :         0,59   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:    2,72  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     30,20 μg/m3
          Min  :      9,20 μg/m3     
        
          M.O.:       24,86  μg/m3
          Max :       34,47  μg/m3
          Min  :       14,34  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/12/2014
Ασπρόπυργος, 29/12/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 29/12/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/12/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :    81,00 μg/m3
           Min  :      7,45  μg/m3
          M.O.:   36,92   μg/m3
          Max :   67,86   μg/m3
          Min  :     5,68   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :     66,39 μg/m3
           Min  :       5,37  μg/m3
         
          M.O.:   23,26  μg/m3
          Max :   38,49  μg/m3
          Min  :   10,30   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :      21,74   μg/m3
          Min  :        0,62  μg/m3     

          M.O.:        4,98   μg/m3
          Max :      21,08   μg/m3
          Min :         1,31   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           


            
          M.O.:    4,98  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :      34,74 μg/m3
          Min  :      15,72 μg/m3     
        
          M.O.:      27,30  μg/m3
          Max :      86,40  μg/m3
          Min  :        9,81  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 27/12/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 26/12/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          M.O.:   27,42   μg/m3
          Max :   61,87   μg/m3
          Min  :    5,72   μg/m3
          M.O.:   18,25   μg/m3
          Max :   68,82   μg/m3
          Min  :     6,54   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
          M.O.:   28,14   μg/m3
          Max :   53,52   μg/m3
          Min  :   11,62   μg/m3         
          M.O.:   33,80  μg/m3
          Max :   53,98  μg/m3
          Min  :   14,51   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
          M.O.:     0,98   μg/m3
          Max :     2,08   μg/m3
          Min  :     0,59   μg/m3
          M.O.:       9,74   μg/m3
          Max :     28,79   μg/m3
          Min :        2,32   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:    0,98  μg/m3

            
          M.O.:    9,74  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:   27,32   μg/m3
          Max :   66,13   μg/m3
          Min  :     7,19   μg/m3        
          M.O.:        58,47  μg/m3
          Max :      131,20  μg/m3
          Min  :        21,53  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΠέμπτη 25/12/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τετάρτη 24/12/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          
          M.O.:   33,78   μg/m3
          Max :   77,72  μg/m3
          Min  :     4,43   μg/m3
           
          M.O.:   14,68   μg/m3
          Max :   52,04   μg/m3
          Min  :     4,39   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     
    
          M.O.:   21,96   μg/m3
          Max :   38,84  μg/m3
          Min  :     6,54   μg/m3

           
         
         M.O.:    50,00  μg/m3
          Max :   98,70  μg/m3
          Min  :   24,07   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           

          M.O.:   10,87   μg/m3
          Max :   42,28   μg/m3
          Min  :     0,48   μg/m3


          M.O.:      21,50   μg/m3
          Max :      64,13   μg/m3
          Min :        1,95  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           M.O.:    10,87   μg/m3

            
          M.O.:    21,50  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 
          M.O.:    40,64   μg/m3
          Max :    94,00   μg/m3
          Min  :      9,21   μg/m3
        
          M.O.:       85,70  μg/m3
          Max :     162,90  μg/m3
          Min  :       20,98 μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε, γενικά,  σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος του 24ώρου είναι,  σε ορισμένες μέρες, μεγαλύτερος από το ημερήσιο όριο των 50 μg/m3.