Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/7/2018Ασπρόπυργος, 31/7/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  31/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  30/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :     73,7  μg/m3
           Min  :       7,1  μg/m3

        
           M.O.:     49,8  μg/m3
           Max :     80,3  μg/m3
           Min  :     23,3  μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    78,5  μg/m3
           Min  :    25,4  μg/m3

      
           M.O.:     44,7   μg/m3
           Max :     75,7   μg/m3
           Min  :     18,8   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
             Max :    3,2   μg/m3
             Min  :    1,9   μg/m3         
  
           M.O.:      2,7   μg/m3
           Max :      2,9   μg/m3
           Min  :      1,9   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     2,7   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :    68,1   μg/m3
              Min  :      9,3   μg/m3        

          M.O.:     43,8    μg/m3
          Max :   192,1    μg/m3
          Min  :       9,6    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                       
                                                                                                                                                
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/7/2018Ασπρόπυργος, 30/7/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα 30/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή 29/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           
           Max :   56,1   μg/m3
           Min  :   23,3   μg/m3 
       
           M.O.:    53,4   μg/m3
           Max :    92,5   μg/m3
           Min  :    18,8   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :    56,2   μg/m3
           Min  :    26,8   μg/m3    

           M.O.:    32,4   μg/m3
           Max :    57,7   μg/m3
           Min  :      6,2   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :    2,9   μg/m3
           Min  :    2,3   μg/m3       
      
           M.O.:      3,3   μg/m3
           Max :      5,2   μg/m3
           Min  :      1,4   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         

     


            M.O.:    3,3  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          
           Max :   51,1   μg/m3
           Min  :     9,6   μg/m3        
          
   
           M.O.:     48,0   μg/m3
           Max :   111,2   μg/m3
           Min  :     15,3   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο 28/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή 27/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
           M.O.:     59,3   μg/m3
           Max :   109,7   μg/m3
           Min  :       7,6   μg/m3 

         
          M.O.:     58,2   μg/m3
          Max :   126,9   μg/m3
               Min  :       2,9   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    36,4   μg/m3
           Max :    67,1   μg/m3
           Min  :    13,3   μg/m3 
         
        
          M.O.:     45,5   μg/m3
          Max :     87,6  μg/m3
          Min  :     21,6  μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:     2,2   μg/m3
           Max :     3,6   μg/m3
           Min  :     0,7   μg/m3            

        
          M.O.:      4,0   μg/m3
          Max :      8,2   μg/m3
          Min  :      1,1   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:    2,2   μg/m3


   

          M.O.:     4,0  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          M.O.:     51,3   μg/m3
          Max :   261,5   μg/m3
          Min  :     12,1   μg/m3    

   
          M.O.:     44,0   μg/m3
          Max :   110,8   μg/m3
          Min  :     10,5   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανσης κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.