Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 22/1/2016

Ασπρόπυργος, 22/1/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 22/1/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 21/1/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

  
          
      

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :    66,62   μg/m3
           Min  :    48,10   μg/m3
         
          M.O.:      65,84   μg/m3
          Max :      93,70   μg/m3
          Min  :      28,05   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
           Max :    8,07  μg/m3
           Min  :    5,42  μg/m3

          M.O.:       4,91   μg/m3
          Max :     35,19   μg/m3
          Min  :       0,86   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:    4,91  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     103,40  μg/m3
          Min  :       10,19  μg/m3   

          M.O.:       52,31   μg/m3
          Max :     112,80   μg/m3
          Min  :         8,77   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια κυμάνθηκαν πάνω από το ανώτατο όριο.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 21/1/2016


Ασπρόπυργος, 21/1/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 21/1/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 20/1/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

  
          
      

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    80,20   μg/m3
           Min  :    28,05   μg/m3
         
          M.O.:      62,78   μg/m3
          Max :      95,80   μg/m3
          Min  :      48,86   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
           Max :    5,74  μg/m3
           Min  :    0,86  μg/m3

          M.O.:      1,13   μg/m3
          Max :      2,50  μg/m3
          Min  :      0,85  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
            M.O.:    1,16  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     112,80  μg/m3
          Min  :         8,77  μg/m3   

          M.O.:       19,50   μg/m3
          Max :       44,26   μg/m3
          Min  :       10,74   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 20/1/2016


Ασπρόπυργος, 20/1/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 20/1/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 19/1/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


  
          
      

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :    95,80   μg/m3
           Min  :    49,74   μg/m3
         
          M.O.:      61,20   μg/m3
          Max :      98,30   μg/m3
          Min  :      28,58   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
           Max :    2,50  μg/m3
           Min  :    0,92  μg/m3

          M.O.:      1,46   μg/m3
          Max :      8,15   μg/m3
          Min  :      0,79   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
            M.O.:    1,46  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     24,74  μg/m3
          Min  :     10,74  μg/m3   

          M.O.:       30,68   μg/m3
          Max :       93,60   μg/m3
          Min  :       11,22   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.