Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/9/2018


 

Ασπρόπυργος, 28/9/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  28/9/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  27/9/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :    48,4  μg/m3
           Min  :     4,8   μg/m3

        
           M.O.:     36,9   μg/m3
           Max :     66,7   μg/m3
           Min  :     18,8   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    2,2   μg/m3
           Min  :    1,4   μg/m3

      
           M.O.:     1,8   μg/m3
           Max :     2,3   μg/m3
           Min  :     1,4   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
             Max :   3,3   μg/m3
             Min  :   1,4   μg/m3         
  
           M.O.:     1,1   μg/m3
           Max :     2,6   μg/m3
           Min  :     0,4   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:    1,1   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :    72,9   μg/m3
              Min  :    12,4   μg/m3        

          M.O.:     41,1   μg/m3
          Max :   154,9   μg/m3
          Min  :     13,7   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/9/2018


Ασπρόπυργος, 27/9/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  27/9/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  26/9/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :    66,7  μg/m3
           Min  :    18,8   μg/m3

        
           M.O.:     39,2   μg/m3
           Max :     61,5   μg/m3
           Min  :     15,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    2,3   μg/m3
           Min  :    1,7   μg/m3

      
           M.O.:     1,7   μg/m3
           Max :     2,0   μg/m3
           Min  :     1,4   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
             Max :   1,5   μg/m3
             Min  :   0,4   μg/m3         
  
           M.O.:     1,6   μg/m3
           Max :     2,5   μg/m3
           Min  :     1,1   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:    1,6   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :  154,9   μg/m3
              Min  :    34,2   μg/m3        

          M.O.:     32,1   μg/m3
          Max :     64,3   μg/m3
          Min  :       8,0   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.