Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/4/2018Ασπρόπυργος, 26/4/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  26/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  25/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   80,9  μg/m3
           Min  :     3,2  μg/m3

        
           M.O.:    46,0   μg/m3
           Max :  118,4   μg/m3
           Min  :      3,4   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :  112,9  μg/m3
           Min  :    44,1  μg/m3

      
           M.O.:     74,8   μg/m3
           Max :   126,6   μg/m3
           Min  :     24,7   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :   56,6   μg/m3
              Min  :     5,3   μg/m3         
  
           M.O.:    17,8   μg/m3
           Max :    56,6   μg/m3
           Min  :      3,7   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:    17,8   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :   130,7   μg/m3
              Min  :     36,7   μg/m3         

          M.O.:     59,8    μg/m3
          Max :   120,5    μg/m3
          Min  :     22,4    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία ξεπέρασαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 24/4/2018Ασπρόπυργος, 24/4/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  24/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  23/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   84,7  μg/m3
           Min  :     3,0  μg/m3

        
           M.O.:    55,9   μg/m3
           Max :  116,2   μg/m3
           Min  :      3,1   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  106,1  μg/m3
           Min  :    37,1  μg/m3

      
           M.O.:     59,3   μg/m3
           Max :   106,9   μg/m3
           Min  :     27,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :  56,1   μg/m3
              Min  :    3,7   μg/m3         
  
           M.O.:      3,6   μg/m3
           Max :    31,9   μg/m3
           Min  :      4,8   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     3,6   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :   120,5   μg/m3
              Min  :     22,4   μg/m3         

          M.O.:     60,6    μg/m3
          Max :   165,2    μg/m3
          Min  :     18,3    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.