Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/7/2016

Ασπρόπυργος, 29/7/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/7/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/7/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 

           Max :    101,0   μg/m3
           Min  :      68,1   μg/m3     
    
          M.O.:     71,7   μg/m3
          Max :     98,6   μg/m3
          Min  :     18,9   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
      
           Max :    46,7    μg/m3
           Min  :    13,2    μg/m3
         
          M.O.:      46,9   μg/m3
          Max :      99,0   μg/m3
          Min  :      14,9   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
        
           Max :      6,7   μg/m3
           Min  :      1,8   μg/m3

          M.O.:     6,1   μg/m3
          Max :   13,4   μg/m3
          Min  :     0,3   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           M.O.:    6,1   μg/m3     
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :    60,0  μg/m3
          Min  :      9,5  μg/m3

          M.O.:     36,5   μg/m3
          Max :     71,2   μg/m3
          Min  :     21,8   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/7/2016


Ασπρόπυργος, 28/7/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/7/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/7/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 

           Max :    93,2   μg/m3
           Min  :    18,9   μg/m3     
    
          M.O.:     76,6   μg/m3
          Max :     90,5   μg/m3
          Min  :     54,3   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
      
           Max :    99,0    μg/m3
           Min  :    14,9    μg/m3
         
          M.O.:      37,5   μg/m3
          Max :      60,2   μg/m3
          Min  :      14,0   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
        
           Max :    13,4   μg/m3
           Min  :      0,5   μg/m3

          M.O.:     7,0   μg/m3
          Max :   10,6   μg/m3
          Min  :     1,2   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           M.O.:    7,0   μg/m3     
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :    71,2  μg/m3
          Min  :    26,2  μg/m3

          M.O.:     34,3   μg/m3
          Max :     58,4   μg/m3
          Min  :     10,3   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/7/2016


Ασπρόπυργος, 27/7/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/7/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/7/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


 

           Max :    88,4   μg/m3
           Min  :    54,3   μg/m3     
    
          M.O.:     70,1   μg/m3
          Max :     91,1   μg/m3
          Min  :     49,6   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
      
           Max :    60,2    μg/m3
           Min  :    14,0    μg/m3
         
          M.O.:      40,4   μg/m3
          Max :      59,8   μg/m3
          Min  :      13,0   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
        
           Max :    10,6   μg/m3
           Min  :      1,2   μg/m3

          M.O.:     2,6   μg/m3
          Max :     3,3   μg/m3
          Min  :     1,7   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           M.O.:    2,6   μg/m3     
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
          Max :    56,8  μg/m3
          Min  :    10,3  μg/m3

          M.O.:     25,1   μg/m3
          Max :     42,8   μg/m3
          Min  :       9,3  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.