Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/4/2016


Ασπρόπυργος, 27/4/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/4/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/4/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 

           Max :      72,74    μg/m3
           Min  :        6,17    μg/m3     
      
          M.O.:      80,79   μg/m3
          Max :    100,80   μg/m3
          Min  :      53,85   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
      
           Max :    73,94   μg/m3
           Min  :    27,32   μg/m3
         
          M.O.:      15,55   μg/m3
          Max :      36,78   μg/m3
          Min  :        5,79   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
        
           Max :     10,20   μg/m3
           Min  :       2,71   μg/m3

          M.O.:       5,43   μg/m3
          Max :     15,91   μg/m3
          Min  :       0,78   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
            M.O.:    5,43  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          Max :      43,69   μg/m3
          Min  :        9,91   μg/m3
           
          M.O.:       37,01   μg/m3
          Max :       86,90   μg/m3
          Min  :       19,38   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Ο μέσος όρος των αερίων ρυπών, κυμάνθηκαν στα επιτρεπτά όρια.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/4/2016


Ασπρόπυργος, 25/4/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 25/4/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 24/4/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          Max :     90,70   μg/m3
          Min  :     13,18   μg/m3   
  
         M.O.:     83,89   μg/m3
         Max :   106,40   μg/m3
         Min  :     25,77   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

                
         
          Max :     75,46   μg/m3
          Min  :       6,46   μg/m3    

          M.O.:     17,17   μg/m3
          Max :     47,28   μg/m3
          Min  :       5,71   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

                   
          
          Max :    11,64   μg/m3
          Min  :      0,77   μg/m3    
           
          M.O.:        2,79   μg/m3
          Max :      25,46   μg/m3
          Min  :        0,77   μg/m3  
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

       
  

       
           M.O.:     2,79  μg/m3
         
   
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :    53,71  μg/m3
          Min  :    12,12   μg/m3      
          
         
         M.O.:      47,41   μg/m3
         Max :    112,70   μg/m3
         Min  :      14,49   μg/m3
          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 23/4/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 22/4/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          M.O.:     61,54   μg/m3
          Max :   109,20   μg/m3
          Min  :       2,27   μg/m3    


          M.O.:     63,13   μg/m3
          Max :   127,80   μg/m3
          Min  :       3,11   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:     37,89   μg/m3
          Max :     74,96   μg/m3
          Min  :     14,99   μg/m3    
                
          
          M.O.:     49,72   μg/m3
          Max :   100,50   μg/m3
          Min  :     18,59   μg/m3    

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:      3,32   μg/m3
          Max :    11,84   μg/m3
          Min  :      0,78   μg/m3
         
          M.O.:      5,93   μg/m3
          Max :    31,56   μg/m3
          Min  :      0,78   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           M.O.:     3,32  μg/m3
   
          
          M.O.:     5,93   μg/m3
         

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:     54,04   μg/m3
          Max :   148,60   μg/m3
          Min  :     15,56   μg/m3    
 
          M.O.:     38,47   μg/m3
          Max :     68,87   μg/m3
          Min  :     12,99   μg/m3    
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.