Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 23/5/2018


 

Ασπρόπυργος, 23/5/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  23/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  22/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   50,8  μg/m3
           Min  :     3,3  μg/m3

        
           M.O.:    76,2   μg/m3
           Max :  121,2   μg/m3
           Min  :    45,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :  108,0  μg/m3
           Min  :    27,3  μg/m3

      
           M.O.:     38,2   μg/m3
           Max :     58,5   μg/m3
           Min  :     22,3   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :    11,5   μg/m3
              Min  :      3,3   μg/m3         
  
           M.O.:     1,4   μg/m3
           Max :     3,7   μg/m3
           Min  :     0,1   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     1,4   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :   100,1   μg/m3
              Min  :     22,3   μg/m3         

          M.O.:     31,1    μg/m3
          Max :     68,7    μg/m3
          Min  :       7,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι τιμές των αέριων ρύπων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.