Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/10/2015


Ασπρόπυργος, 29/10/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 29/10/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/10/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :    69,77   μg/m3
          Min  :    27,50   μg/m3  

          M.O.:      74,97  μg/m3
          Max :      83,50  μg/m3
          Min  :      49,07  μg/m3  
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
          Max :   52,07   μg/m3
          Min  :     9,89   μg/m3  
     
          M.O.:     12,08   μg/m3
          Max :     25,68   μg/m3
          Min  :       4,75   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
          Max :     8,53  μg/m3
          Min  :     4,72   μg/m3  
          
          M.O.:    5,75   μg/m3
          Max :    7,19   μg/m3
          Min  :    5,04   μg/m3  
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
  

       
           M.O.:    5,75  μg/m3
         
   
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :    29,02   μg/m3
          Min  :    11,51   μg/m3  

         
          M.O.:     18,33   μg/m3
          Max :     39,08   μg/m3
          Min  :       8,06   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΤρίτη 27/10/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          M.O.:     71,02  μg/m3
          Max :     88,90  μg/m3
          Min  :     22,34  μg/m3    

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     22,73   μg/m3
          Max :     62,86   μg/m3
          Min  :       5,50   μg/m3    
                
          
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:      8,99   μg/m3
          Max :    13,26   μg/m3
          Min  :      6,80   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
          M.O.:    8,99  μg/m3
       
     
          
     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     28,63   μg/m3
          Max :     57,88  μg/m3
          Min  :     14,14  μg/m3    
          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση  κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/10/2015


Ασπρόπυργος, 26/10/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 26/10/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/10/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          Max :    77,03   μg/m3
          Min  :    58,65   μg/m3  

          M.O.:      74,51  μg/m3
          Max :      83,00  μg/m3
          Min  :      50,35  μg/m3  
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
          Max :   27,78   μg/m3
          Min  :     7,72   μg/m3  
     
          M.O.:     10,99   μg/m3
          Max :     31,28   μg/m3
          Min  :       5,53   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
          Max :   10,07  μg/m3
          Min  :     0,76   μg/m3  
          
          M.O.:    1,90   μg/m3
          Max :    3,63   μg/m3
          Min  :    0,75   μg/m3  
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
  

       
           M.O.:    1,90  μg/m3
         
   
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :    31,06   μg/m3
          Min  :    10,77   μg/m3  

         
          M.O.:     32,59   μg/m3
          Max :   210,10   μg/m3
          Min  :       9,97   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 24/10/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 23/10/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          M.O.:     63,48  μg/m3
          Max :     70,71  μg/m3
          Min  :       55,74  μg/m3    
          M.O.:     26,03  μg/m3
          Max :     57,62  μg/m3
          Min  :       4,73  μg/m3    
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     13,53   μg/m3
          Max :     20,92   μg/m3
          Min  :       6,46   μg/m3    
                
          M.O.:     29,77  μg/m3
          Max :    68,74   μg/m3
          Min  :      9,67   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:    3,71   μg/m3
          Max :    4,63   μg/m3
          Min  :    0,71   μg/m3
          M.O.:     4,07  μg/m3
          Max :     8,00  μg/m3
          Min  :     0,75  μg/m3    
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
          M.O.:   3,71  μg/m3
       
     
          M.O.:   4,07   μg/m3
     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     10,28   μg/m3
          Max :     20,22  μg/m3
          Min  :       4,73  μg/m3    
          M.O.:      24,86   μg/m3
          Max :      51,82   μg/m3
          Min  :      11,96   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση  κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.