Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/5/2017


Ασπρόπυργος, 29/5/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 29/5/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  28/5/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :     63,0   μg/m3
          Min  :     36,8   μg/m3   
  

          M.O.:     58,7   μg/m3
          Max :     67,5   μg/m3
          Min  :     31,0   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
   
          Max :    43,9   μg/m3
          Min  :      9,1   μg/m3    
  
          M.O.:     18,2   μg/m3
          Max :     36,7   μg/m3
          Min  :     10,0   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
    
          Max :    3,0  μg/m3
          Min  :    0,7  μg/m3
          
      
          M.O.:       1,7  μg/m3
          Max :       3,1   μg/m3
          Min  :       0,1   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

       
  


          M.O.:    1,7   μg/m3 

      
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :    34,5   μg/m3
          Min  :      4,5   μg/m3      
          
   
           M.O.:      14,6  μg/m3
           Max :      26,8   μg/m3
           Min  :        5,0   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 27/5/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 26/5/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          M.O.:     62,3   μg/m3
          Max :     77,9   μg/m3
          Min  :     38,8   μg/m3    


          M.O.:     46,9   μg/m3
          Max :     86,4   μg/m3
          Min  :     16,4   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:     25,6   μg/m3
          Max :     41,9   μg/m3
          Min  :     15,2   μg/m3    
          M.O.:     54,0   μg/m3
          Max :   100,2   μg/m3
          Min  :     25,0   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:      2,6  μg/m3
          Max :      5,0  μg/m3
          Min  :      0,1   μg/m3    


          M.O.:       3,6   μg/m3
          Max :       4,8  μg/m3
          Min  :       2,8   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

      
          M.O.:      2,6   μg/m3

      

            M.O.:     4,6   μg/m3
     

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:      23,2   μg/m3
          Max :      53,2   μg/m3
          Min  :        5,3   μg/m3    
 
          M.O.:      35,4   μg/m3
          Max :    101,0   μg/m3
          Min  :        6,4   μg/m3    
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.