Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/11/2017


Ασπρόπυργος, 30/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  30/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  29/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης
Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης.
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάσηΟ αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης

Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :    10,8   μg/m3
           Min  :      6,2   μg/m3
    
           
           M.O.:    11,0   μg/m3
           Max :    20,4   μg/m3
           Min  :      3,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:   11,0   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   130,3   μg/m3
           Min  :     18,8   μg/m3

          M.O.:     56,6    μg/m3
          Max :   178,7    μg/m3
          Min  :       7,1    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Το διοξείδιο του θείου κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/11/2017


Ασπρόπυργος, 29/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  29/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  28/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης
Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης.
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάσηΟ αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης

Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :     20,4   μg/m3
           Min  :       3,1   μg/m3
    
           
           M.O.:    3,4   μg/m3
           Max :  10,1   μg/m3
           Min  :    0,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:    3,4  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   178,7   μg/m3
           Min  :     16,5   μg/m3

          M.O.:    28,7    μg/m3
          Max :    59,2    μg/m3
          Min  :      7,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


                        Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/11/2017


Ασπρόπυργος, 28/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  28/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  27/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης
Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης.
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάσηΟ αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης

Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :     10,1   μg/m3
           Min  :       0,1   μg/m3
    
           
           M.O.:    6,8   μg/m3
           Max :  10,3   μg/m3
           Min  :    0,3   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           M.O.:    6,8  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :    59,2   μg/m3
           Min  :      7,0   μg/m3

          M.O.:    39,8    μg/m3
          Max :    91,3    μg/m3
          Min  :    11,4    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


                        Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.