Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/8/2015


Ασπρόπυργος, 28/8/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 28/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :    33,19  μg/m3
           Min  :      8,55  μg/m3
         
          M.O.:      20,04  μg/m3
          Max :      31,04  μg/m3
          Min  :        8,17  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              


         
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
          
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     10,89  μg/m3
          Min  :     17,75  μg/m3   

          M.O.:      27,98   μg/m3
          Max :      47,00   μg/m3
          Min  :      14,60   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/8/2015


Ασπρόπυργος, 27/8/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :   112,70   μg/m3
           Min  :     72,30   μg/m3
          M.O.:      85,59  μg/m3
          Max :    111,90  μg/m3
          Min  :      28,77  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :    27,81  μg/m3
           Min  :      8,17  μg/m3
         
          M.O.:      25,84  μg/m3
          Max :      64,62  μg/m3
          Min  :        6,18  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

           Max :     3,72  μg/m3
           Min  :     0,24  μg/m3

          M.O.:      3,90   μg/m3
          Max :    16,95   μg/m3
          Min  :      0,24   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
          M.O.:    3,90  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     47,00  μg/m3
          Min  :     19,09  μg/m3   

          M.O.:      28,04   μg/m3
          Max :      44,92   μg/m3
          Min  :      13,18   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/8/2015


Ασπρόπυργος, 26/8/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 26/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/8/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :   106,30   μg/m3
           Min  :     28,77   μg/m3
          M.O.:      82,47  μg/m3
          Max :    102,70  μg/m3
          Min  :      45,51  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    64,62  μg/m3
           Min  :      6,18  μg/m3
         
          M.O.:      22,80  μg/m3
          Max :      42,01  μg/m3
          Min  :        7,49  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

           Max :   16,95  μg/m3
           Min  :     0,62  μg/m3

          M.O.:    45,66   μg/m3
          Max :  141,90   μg/m3
          Min  :      0,64   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
          M.O.:    45,66  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :     40,40  μg/m3
          Min  :     13,18  μg/m3   

          M.O.:      27,29   μg/m3
          Max :      43,41   μg/m3
          Min  :      11,12   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.