Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/5/2018Ασπρόπυργος, 25/5/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  25/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  24/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   66,5  μg/m3
           Min  :   32,7  μg/m3

        
           M.O.:    36,8   μg/m3
           Max :    70,7   μg/m3
           Min  :      3,4   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :    52,7  μg/m3
           Min  :    16,6  μg/m3

      
           M.O.:     47,8   μg/m3
           Max :     74,1   μg/m3
           Min  :     21,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :     3,8   μg/m3
              Min  :     2,1   μg/m3         
  
           M.O.:     3,6   μg/m3
           Max :     5,1   μg/m3
           Min  :     2,3   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     3,6   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :     48,1   μg/m3
              Min  :       8,6   μg/m3         

          M.O.:     64,0    μg/m3
          Max :   116,4    μg/m3
          Min  :     16,2    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η μέση ημερήσια τιμή των αιωρούμενων  σωματιδίων PM10 κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των  50 μg/m3