Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 18/03/2019Ασπρόπυργος, 18/03/2019

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 18/03/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 17/03/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           Max :    48,6   μg/m3
           Min  :      1,6   μg/m3 
        
           M.O.:    36,2  μg/m3
           Max :    86,7  μg/m3
           Min  :      2,5  μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :    3,1   μg/m3
           Min  :    2,4   μg/m3 
   
           M.O.:     2,7  μg/m3
           Max :     3,2  μg/m3
           Min  :     2,3  μg/m3 

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

   
           Max :     18,4   μg/m3
           Min  :       7,4   μg/m3       
      
           M.O.:     5,8   μg/m3
           Max :   17,5   μg/m3
           Min  :     1,7   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
           

     


            M.O.:     5,8   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

      
 
           Max :     204,5    μg/m3
           Min  :       29,4    μg/m3          
                 
   
           M.O.:    41,1   μg/m3
           Max :    76,5   μg/m3
           Min  :      8,2   μg/m3             
  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Σάββατο 16/03/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 15/03/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           M.O.:    39,6   μg/m3
           Max :    74,7   μg/m3
           Min  :      4,3   μg/m3 
                 
           M.O.:    30,4   μg/m3
           Max :    63,4   μg/m3
           Min         6,7   μg/m3 
         
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
          M.O.:     2,7   μg/m3
          Max :     3,6   μg/m3
               Min  :     2,3   μg/m3

          M.O.:      2,7   μg/m3
          Max :      3,2   μg/m3
               Min  :      1,9   μg/m3                      
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           M.O.:     8,3   μg/m3
           Max :   14,6   μg/m3
           Min  :     1,7   μg/m3            

        
          M.O.:      2,7   μg/m3
          Max :      5,4   μg/m3
          Min  :      0,3   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:    8,3   μg/m3


   

          M.O.:    2,7   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          M.O.:     39,3   μg/m3
          Max :     74,6   μg/m3
          Min  :       7,4   μg/m3    

   
          M.O.:     44,0   μg/m3
          Max :     70,7   μg/m3
          Min  :     12,8   μg/m3   
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Παρατηρήθηκαν, μόνο την Παρασκευή, αυξημένα  τα αιωρούμενα σωματίδια PM-10.