Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 18/02/2019Ασπρόπυργος, 18/02/2019

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 18/02/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 17/02/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           Max :    32,2   μg/m3
           Min  :     0,8    μg/m3 
        
           M.O.:    48,8  μg/m3
           Max :    65,0  μg/m3
           Min  :      2,6  μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           Max :  154,4   μg/m3
           Min  :   51,8   μg/m3 
   
           M.O.:    25,5  μg/m3
           Max :    73,1  μg/m3
           Min  :      9,7  μg/m3 
 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   27,0  μg/m3
           Min  :   11,4  μg/m3       
      
           M.O.:     2,9   μg/m3
           Max :     9,5   μg/m3
           Min  :     1,5   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
           

     


            M.O.:     2,9   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


      
 
           Max :   252,0    μg/m3
           Min  :    21,8     μg/m3          
                 
   
           M.O.:    38,4   μg/m3
           Max :  130,3   μg/m3
           Min  :      8,3   μg/m3             
  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Σάββατο 16/02/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 15/02/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           M.O.:    52,0   μg/m3
           Max :    68,0   μg/m3
           Min  :    30,5   μg/m3 
                 
           M.O.:    43,9  μg/m3
           Max :    66,0  μg/m3
           Min  :    24,5  μg/m3 
         
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         
          M.O.:    24,5   μg/m3
          Max :    46,7   μg/m3
               Min  :    10,0   μg/m3

          M.O.:    29,7  μg/m3
          Max :    48,2  μg/m3
               Min  :    12,1  μg/m3                      
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:     2,8   μg/m3
           Max :     3,8   μg/m3
           Min  :     2,3   μg/m3            

        
          M.O.:      3,8  μg/m3
          Max :      4,8  μg/m3
          Min  :      3,1  μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           M.O.:    2,8   μg/m3


   

          M.O.:     3,8  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     20,2   μg/m3
          Max :     32,1   μg/m3
          Min  :       8,7   μg/m3    

   
          M.O.:     15,9  μg/m3
          Max :     36,3  μg/m3
          Min  :       7,4  μg/m3   
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.