Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 12/12/2018Ασπρόπυργος, 12/12/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  12/12/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 11/12/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :    30,7 μg/m3
           Min  :     2,1  μg/m3

        
           M.O.:     8,2   μg/m3
           Max :   31,0   μg/m3
           Min  :     1,0   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :    66,6   μg/m3
           Min  :     23,3   μg/m3
          
     
           M.O.:     61,8   μg/m3
           Max :   121,4   μg/m3
           Min  :     31,4   μg/m3
       
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
     
           Max :    6,5   μg/m3
           Min  :    1,3   μg/m3

  
           M.O.:       3,3   μg/m3
           Max :       6,1   μg/m3
           Min  :       0,6   μg/m3
 
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

            M.O.:    3,3   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :    58,7   μg/m3
              Min  :     0,7    μg/m3         

          M.O.:     39,0   μg/m3
          Max :   145,3   μg/m3
          Min  :     10,1   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                                          
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 11/12/2018Ασπρόπυργος, 11/12/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  11/12/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 10/12/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :    31,0 μg/m3
           Min  :     1,0   μg/m3

        
           M.O.:   22,4   μg/m3
           Max :   45,3   μg/m3
           Min  :     1,3   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    121,4   μg/m3
           Min  :      31,4   μg/m3
          
     
           M.O.:     52,3   μg/m3
           Max :     97,2   μg/m3
           Min  :     34,1   μg/m3
       
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
     
           Max :    6,2  μg/m3
           Min  :    0,9   μg/m3

  
           M.O.:       2,6   μg/m3
           Max :       4,1   μg/m3
           Min  :       1,1   μg/m3
 
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

            M.O.:    2,6   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :    145,3   μg/m3
              Min  :      10,2   μg/m3        

          M.O.:     33,0   μg/m3
          Max :     74,0   μg/m3
          Min  :     14,1   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                                          
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.