Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 20/9/2019Ασπρόπυργος, 20/9/2019

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 20/9/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Χθες 19/9/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          
           Max :     70,6   μg/m3
           Min  :       2,4   μg/m3                
   
           M.O.:     47,3   μg/m3
           Max :   111,4   μg/m3
           Min  :       2,4   μg/m3
                         
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           Max :   140,7   μg/m3
           Min  :     48,7   μg/m3       
          
           M.O.:    73,5   μg/m3
           Max :  140,7   μg/m3
           Min  :    24,5   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
          
           Max :   25,8  μg/m3
           Min  :     4,6  μg/m3                         


           M.O.:    12,1   μg/m3
           Max :    26,5   μg/m3
           Min  :      1,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           M.O.:   12,1   μg/m3
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
           Max :     99,7   μg/m3
           Min  :     19,5   μg/m3

           M.O.:     70,0   μg/m3
           Max :   196,3   μg/m3
           Min  :     19,5   μg/m3  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, τα οποία  κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 19/9/2019


 

Ασπρόπυργος, 19/9/2019

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 19/9/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Χθες 18/9/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          
           Max :     70,6   μg/m3
           Min  :       2,4   μg/m3                
   
           M.O.:     40,9   μg/m3
           Max :     80,1   μg/m3
           Min  :       2,8   μg/m3
                         
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
           Max :   140,7   μg/m3
           Min  :     48,7   μg/m3       
          
           M.O.:    76,0   μg/m3
           Max :  142,1   μg/m3
           Min  :    33,2   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
          
           Max :   25,8  μg/m3
           Min  :     4,6  μg/m3                         


           M.O.:      8,2   μg/m3
           Max :    20,8   μg/m3
           Min  :      1,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           M.O.:    8,2   μg/m3
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
           Max :     99,7   μg/m3
           Min  :     19,5   μg/m3

           M.O.:     58,0   μg/m3
           Max :   188,0   μg/m3
           Min  :       7,4   μg/m3  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, τα οποία λόγω αυξημένων τιμών, ο μέσος όρος τους κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, από το επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3