Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 19/10/2018Ασπρόπυργος, 19/10/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  1910/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 1810/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :    22,3   μg/m3
           Min  :      3,4   μg/m3

        
           M.O.:     31,1   μg/m3
           Max :     74,4   μg/m3
           Min  :       3,0   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

          

      
          

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
             Max :   14,7   μg/m3
             Min  :     4,5   μg/m3         
  
           M.O.:      6,8   μg/m3
           Max :    10,7   μg/m3
           Min  :      3,0   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:    6,8   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :    327,9   μg/m3
              Min  :      69,1   μg/m3        

          M.O.:     83,1   μg/m3
          Max :   152,0   μg/m3
          Min  :     36,5   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 16/10/2018Ασπρόπυργος, 16/10/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  16/10/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 15/10/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :    63,0  μg/m3
           Min  :    10,5   μg/m3

        
           M.O.:     44,7   μg/m3
           Max :     62,5   μg/m3
           Min  :     19,2   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

          

      
          

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
             Max :    3,5   μg/m3
             Min  :    2,9   μg/m3         
  
           M.O.:     3,9   μg/m3
           Max :     4,4   μg/m3
           Min  :     3,1   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:    3,9   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :     39,3   μg/m3
              Min  :     20,9   μg/m3        

          M.O.:     25,8   μg/m3
          Max :     63,5   μg/m3
          Min  :       7,9   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.