Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/12/2017

Ασπρόπυργος, 28/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  28/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  27/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :    29,9  μg/m3
           Min  :      3,3   μg/m3

        
           M.O.:      7,3   μg/m3
           Max :    24,6   μg/m3
           Min  :      3,3   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  98,5  μg/m3
           Min  :  37,2  μg/m3

      
           M.O.:     62,1   μg/m3
           Max :   103,5   μg/m3
           Min  :     33,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   17,2   μg/m3
           Min  :   11,0   μg/m3
    
           
           M.O.:     18,4   μg/m3
           Max :     52,1   μg/m3
           Min  :       2,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           M.O.:    18,4 μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :  100,9   μg/m3
           Min  :    32,3   μg/m3

          M.O.:       79,7    μg/m3
          Max :     179,1    μg/m3
          Min  :       20,4    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματιδία PM10, των οποίων ο μέσος όρος ξεπέρασε την οριακή τιμή των 50μg/m3.

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/12/2017


Ασπρόπυργος, 27/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  27/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  26/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :    19.0  μg/m3
           Min  :      3.3   μg/m3

        
           M.O.:    15,9   μg/m3
           Max :    56,4   μg/m3
           Min  :      3,2   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  89.1  μg/m3
           Min  :  33.6  μg/m3

      
           M.O.:     40,3   μg/m3
           Max :     63,9  μg/m3
           Min  :     14,3   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   52.1   μg/m3
           Min  :   14.0   μg/m3
    
           
           M.O.:     18,3   μg/m3
           Max :   102,5   μg/m3
           Min  :       6,7   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:    10,3 μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :  99.8   μg/m3
           Min  :  26.2   μg/m3

          M.O.:      56,8    μg/m3
          Max :     155,5    μg/m3
          Min  :       11,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Παρατηρήθηκαν υψηλές τιμές Διοξειδίου του θείου (SO2), χωρίς όμως να ξεπερνούν την οριακή τιμή των 125μg/m3, καθώς και υψηλές τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων PM10, των οποίων ο μέσος όρος ξεπέρασε την οριακή τιμή των 50μg/m3.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/12/2017


Ασπρόπυργος, 25/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα  25/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή  24/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           M.O.:    18,6   μg/m3
           Max :    50,6   μg/m3
           Min  :      4,2   μg/m3 
       
           M.O.:    36,3   μg/m3
           Max :    61,6   μg/m3
           Min  :      9,8   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:    37,1   μg/m3
           Max :    57,2   μg/m3
           Min  :    24,5   μg/m3    

           M.O.:    27,0   μg/m3
           Max :    55,2   μg/m3
           Min  :    10,3   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
      
          M.O.:    21,2   μg/m3
           Max :   42,6   μg/m3
           Min  :     7,7   μg/m3 
      
      
          M.O.:     7,0   μg/m3
          Max :   11,4   μg/m3
          Min  :     5,6   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         
           M.O.:    21,2  μg/m3

     


            M.O.:    7,0  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
           M.O.:    42,6   μg/m3
           Max :    89,0   μg/m3
           Min  :      5,5   μg/m3        
          
   
           M.O.:     30,0   μg/m3
           Max :     99,2   μg/m3
           Min  :       6,7   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο 23/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή  22/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
           M.O.:    43,8   μg/m3
           Max :    55,2   μg/m3
           Min  :    30,9   μg/m3 

         
          M.O.:    28,6   μg/m3
          Max :    46,0   μg/m3
               Min  :      9,4   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    17,4   μg/m3
           Max :    32,8   μg/m3
           Min  :      8,5   μg/m3 
         
       
          M.O.:     28,1   μg/m3
          Max :     55,8   μg/m3
          Min  :     10,7   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:   3,3   μg/m3
          Max :   5,7   μg/m3
          Min  :   2,1   μg/m3            

        
          M.O.:       3,3  μg/m3
          Max :       3,8   μg/m3
          Min  :       2,7  μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:    3,3   μg/m3


   

         M.O.:    3,3  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     16,5   μg/m3
          Max :     35,4   μg/m3
          Min  :       5,7   μg/m3    

   
          M.O.:     8,4   μg/m3
          Max :   14,9   μg/m3
          Min  :     5,3   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.