Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/9/2017


Ασπρόπυργος, 27/9/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  27/9/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  26/9/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :    60,8    μg/m3
           Min  :      2,2    μg/m3           
    
          M.O.:     27,1   μg/m3
          Max :     87,9   μg/m3
          Min  :       1,5   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :   72,8   μg/m3
           Min  :   19,5   μg/m3
       

           M.O.:      53,8   μg/m3
           Max :      97,2   μg/m3
           Min  :      25,5   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :    3,1   μg/m3
           Min  :    0,4   μg/m3
           
           M.O.:       4,9   μg/m3
           Max :       7,9   μg/m3
           Min  :       0,6   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
            M.O.:    4,9   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   50,1   μg/m3
           Min  :   15,9   μg/m3

          M.O.:       59,2   μg/m3
          Max :     125,9   μg/m3
          Min  :       22,5  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση  κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια όπου ξεπέρασαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3


                                                                                 

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/9/2017

Ασπρόπυργος, 26/9/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  26/9/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  25/9/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :    62,5    μg/m3
           Min  :      1,5    μg/m3           
    
          M.O.:     38,7   μg/m3
          Max :     85,5   μg/m3
          Min  :       7,6   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :   97,2   μg/m3
           Min  :   39,4   μg/m3
       

           M.O.:      52,5   μg/m3
           Max :      93,9   μg/m3
           Min  :      27,3   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :    7,5   μg/m3
           Min  :    2,6   μg/m3
           
           M.O.:       4,7   μg/m3
           Max :     11,8   μg/m3
           Min  :       0,6   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
            M.O.:    4,7   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   125,9   μg/m3
           Min  :     25,3   μg/m3

          M.O.:       41,3   μg/m3
          Max :     115,5   μg/m3
          Min  :       12,6  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση  κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης,25/9/2017

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  25/9/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  24/9/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          Max :      64,9   μg/m3
          Min  :        7,6   μg/m3   
    

          M.O.:      54,6   μg/m3
          Max :    108,0   μg/m3
          Min  :      16,0   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
   
          Max :     82,1   μg/m3
          Min  :     27,4   μg/m3    
  
          M.O.:      30,4   μg/m3
          Max :      54,9   μg/m3
          Min  :      10,1   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
    
          Max :     10,3   μg/m3
          Min  :       066   μg/m3
          
      
          M.O.:        3,3   μg/m3
          Max :      19,7   μg/m3
          Min  :        0,1   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

       
  


          M.O.:     3, μg/m3 

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :    36,3  μg/m3
          Min  :    14,4   μg/m3      
          
   
           M.O.:      26,7   μg/m3
           Max :      45,9   μg/m3
           Min  :      12,6   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 23/9/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  22/9/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
          M.O.:     51,1   μg/m3
          Max :     89,3   μg/m3
          Min  :       3,2   μg/m3    

        
          M.O.:      56,5   μg/m3
          Max :      76,7   μg/m3
          Min  :      20,3   μg/m3    

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
          M.O.:     35,6   μg/m3
          Max :     73,0   μg/m3
          Min  :     14,1   μg/m3    
      
             
          M.O.:     32,4   μg/m3
          Max :     67,6   μg/m3
          Min  :     11,8   μg/m3           

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση       
          M.O.:       3,2   μg/m3
          Max :       7,8   μg/m3
          Min  :       0,5   μg/m3    

     
      
          M.O.:       1,4   μg/m3
          Max :       2,2   μg/m3
          Min  :       0,7   μg/m3   

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
           M.O.:     3,2   μg/m3

      
              M.O.:     1,4   μg/m3

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:      27,1   μg/m3
          Max :      58,5   μg/m3
          Min  :        5,3   μg/m3    
   
          M.O.:      23,5   μg/m3
          Max :      52,3   μg/m3
          Min  :        6,1   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.