Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/3/2018


 

Ασπρόπυργος, 30/3/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  30/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  29/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   50,1  μg/m3
           Min  :     2,6  μg/m3

        
           M.O.:    59,2   μg/m3
           Max :    93,9   μg/m3
           Min  :      9,1   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  103,1  μg/m3
           Min  :    19,0  μg/m3

      
           M.O.:     40,3   μg/m3
           Max :     77,8   μg/m3
           Min  :     12,3   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :   54,7   μg/m3
              Min  :     7,8   μg/m3         
  
           M.O.:     4,7   μg/m3
           Max :     8,2   μg/m3
           Min  :     2,9   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     4,7  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :     90,2   μg/m3
              Min  :     28,4   μg/m3         

          M.O.:     31,4    μg/m3
          Max :     84,6    μg/m3
          Min  :       8,8    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/3/2018


 

Ασπρόπυργος, 30/3/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  30/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  29/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   50,1  μg/m3
           Min  :     2,6  μg/m3

        
           M.O.:    59,2   μg/m3
           Max :    93,9   μg/m3
           Min  :      9,1   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  103,1  μg/m3
           Min  :    19,0  μg/m3

      
           M.O.:     40,3   μg/m3
           Max :     77,8   μg/m3
           Min  :     12,3   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :   54,7   μg/m3
              Min  :     7,8   μg/m3         
  
           M.O.:     4,7   μg/m3
           Max :     8,2   μg/m3
           Min  :     2,9   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     4,7  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :     90,2   μg/m3
              Min  :     28,4   μg/m3         

          M.O.:     31,4    μg/m3
          Max :     84,6    μg/m3
          Min  :       8,8    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.