Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/11/2016


Ασπρόπυργος, 29/11/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/11/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/11/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     14,5   μg/m3
           Min  :       3,4   μg/m3           
    
          M.O.:      14,0   μg/m3
          Max :      37,2   μg/m3
          Min  :        2,9   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
      
         

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
       
           Max :     6,1   μg/m3
           Min  :     3,0   μg/m3
           
          M.O.:       3,3   μg/m3
          Max :       4,7   μg/m3
          Min  :       1,6   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    3,3   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :     88,2   μg/m3
          Min  :     23,6   μg/m3

          M.O.:     58,6   μg/m3
          Max :   164,8   μg/m3
          Min  :     14,8   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η μέση ημερήσια τιμή των αιωρουμένων σωματιδίων PM10, κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή 50 μg/m3

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/11/2016
Ασπρόπυργος, 28/11/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 28/11/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 27/11/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :     37,2   μg/m3
          Min  :       5,1   μg/m3   
  
          M.O.:     21,8   μg/m3
          Max :     47,0   μg/m3
          Min  :       5,1   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


                
         

         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

   
    
          Max :    4,8   μg/m3
          Min  :    1,6   μg/m3
          
          M.O.:      4,0   μg/m3
          Max :      6,3   μg/m3
          Min  :      2,0   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

       
  

       
           M.O.:    4,0   μg/m3

             
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :    50,1   μg/m3
          Min  :    14,8   μg/m3      
          
         
         M.O.:      59,3   μg/m3
         Max :    126,6   μg/m3
         Min  :      11,6   μg/m3
          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 26/11/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 25/11/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          M.O.:    17,7   μg/m3
          Max :    39,7   μg/m3
          Min  :      3,7   μg/m3    


          M.O.:      9,0   μg/m3
          Max :    27,3   μg/m3
          Min  :      2,9   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάσηΌριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:      3,2   μg/m3
          Max :      7,7   μg/m3
          Min  :      2,1   μg/m3    


          M.O.:      5,8   μg/m3
          Max :    10,2   μg/m3
          Min  :      3,1   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
          M.O.:     3,2   μg/m3

      
           M.O.:     5,8   μg/m3

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:      56,8   μg/m3
          Max :    179,9   μg/m3
          Min  :      27,1   μg/m3    
 
          M.O.:      61,2   μg/m3
          Max :    162,2   μg/m3
          Min  :      19,5   μg/m3    
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια κυμάνθηκαν σε πιο υψηλό επίπεδο.