Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/4/2013.
Ασπρόπυργος, 30/4/2013

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/4/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 29/4/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:

             

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

                          
              Max :  106,90   μg/m3
  Min  :   70,21   μg/m3
              M.O.:   72,46   μg/m3
              Max : 100,40   μg/m3
              Min  :   49,51   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
              Max :   2,82  μg/m3
              Min :    1,66  μg/m3
              M.O :    1,75 μg/m3
              Max :    2,18  μg/m3
              Min  :    1,53  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              


              M.O.:   1,75  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση


             
            
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους.

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013