Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/2/2016


Ασπρόπυργος, 26/2/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 26/2/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/2/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


 

           Max :    42,55   μg/m3
           Min  :      3,86   μg/m3     
      
          M.O.:      22,50   μg/m3
          Max :      65,98   μg/m3
          Min  :        3,16  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    86,40   μg/m3
           Min  :    57,31   μg/m3
         
          M.O.:      71,14   μg/m3
          Max :    118,50   μg/m3
          Min  :      46,45   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
           Max :     2,61  μg/m3
           Min  :     0,78  μg/m3

          M.O.:     1,60   μg/m3
          Max :     7,16   μg/m3
          Min  :     0,77   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
            M.O.:     1,60  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :      85,10   μg/m3
          Min  :      29,72   μg/m3
         
          M.O.:      65,18   μg/m3
          Max :    173,40   μg/m3
          Min  :      16,90   μg/m3       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια, ξεπέρασαν  το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/2/2016


Ασπρόπυργος, 25/2/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 25/2/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 24/2/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


 

           Max :    44,16   μg/m3
           Min  :      3,16   μg/m3     
      
          M.O.:      11,87   μg/m3
          Max :      38,12   μg/m3
          Min  :        2,06  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :  118,50   μg/m3
           Min  :    50,77   μg/m3
         
          M.O.:      82,15   μg/m3
          Max :    109,90   μg/m3
          Min  :      60,59   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
           Max :     7,16  μg/m3
           Min  :     0,77  μg/m3

          M.O.:     1,54   μg/m3
          Max :     7,92   μg/m3
          Min  :     0,72   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:     1,54  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :    173,40   μg/m3
          Min  :      48,35   μg/m3
         
          M.O.:      75,52   μg/m3
          Max :    124,60   μg/m3
          Min  :      10,41   μg/m3       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια, κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα.