Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/9/2016


Ασπρόπυργος, 29/9/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/9/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/9/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 

           Max :   54,1  μg/m3
           Min  :   25,8  μg/m3     
    
          M.O.:     40,8   μg/m3
          Max :     59,1   μg/m3
          Min  :     16,1   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
      
           Max :    64,4     μg/m3
           Min  :    36,1     μg/m3
         
          M.O.:      49,5   μg/m3
          Max :      71,5   μg/m3
          Min  :      24,4   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
       
           Max :    5,6   μg/m3
           Min  :    3,9  μg/m3
           
          M.O.:        5,0   μg/m3
          Max :        5,9   μg/m3
          Min  :        4,1   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:     5,0   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
          Max :     37,7   μg/m3
          Min  :     10,1   μg/m3

          M.O.:     25,0  μg/m3
          Max :     52,2  μg/m3
          Min  :     15,5  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


     Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/9/2016


Ασπρόπυργος, 28/9/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 28/9/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/9/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 

           Max :   59,1  μg/m3
           Min  :   16,1  μg/m3     
    
          M.O.:     29,1   μg/m3
          Max :     51,1   μg/m3
          Min  :       2,8   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
      
           Max :    71,6     μg/m3
           Min  :    24,4     μg/m3
         
          M.O.:      63,1   μg/m3
          Max :      87,2   μg/m3
          Min  :      38,2   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
       
           Max :    5,9   μg/m3
           Min  :    5,0  μg/m3
           
          M.O.:        7,6   μg/m3
          Max :      10,0   μg/m3
          Min  :        5,6   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
            M.O.:     7,6   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :     33,9   μg/m3
          Min  :     15,6   μg/m3

          M.O.:     32,7  μg/m3
          Max :     56,2  μg/m3
          Min  :     10,4  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


     Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.