Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/8/2018Ασπρόπυργος, 29/8/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  29/8/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  28/8/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :     84,0   μg/m3
           Min  :     35,4   μg/m3

        
           M.O.:     64,9   μg/m3
           Max :     87,6   μg/m3
           Min  :     40,6   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :   43,2   μg/m3
           Min  :   14,0   μg/m3

      
           M.O.:     25,9   μg/m3
           Max :     55,2   μg/m3
           Min  :     14,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
             Max :     2,4   μg/m3
             Min  :     1,7   μg/m3         
  
           M.O.:      0,8   μg/m3
           Max :      2,6   μg/m3
           Min  :      0,1   μg/m3     
           
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     0,8  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :   65,9   μg/m3
              Min  :     8,3   μg/m3        

          M.O.:     35,3   μg/m3
          Max :   150,7   μg/m3
          Min  :       6,8   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                       
                                                                                                                                                
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/8/2018


 

Ασπρόπυργος, 28/8/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  28/8/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  27/8/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :     68,5  μg/m3
           Min  :     57,5  μg/m3

        
           M.O.:     60,2  μg/m3
           Max :     89,0  μg/m3
           Min  :     31,5  μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :   33,9  μg/m3
           Min  :   14,5  μg/m3

      
           M.O.:     35,7  μg/m3
           Max :     81,7  μg/m3
           Min  :     13,8  μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
             Max :     0,9   μg/m3
             Min  :     2,2  μg/m3         
  
           M.O.:      2,3   μg/m3
           Max :      2,8  μg/m3
           Min  :      1,8  μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     2,3  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :   150,7  μg/m3
              Min  :       7,9  μg/m3        

          M.O.:     40,4   μg/m3
          Max :   116,0   μg/m3
          Min  :     10,8   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                       
                                                                                                                                                
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.