Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/2/2014
Ασπρόπυργος, 28/2/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 28/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/2/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           Max :    61,06   μg/m3
           Min  :      2,68   μg/m3
          M.O.:     25,98   μg/m3
          Max :     73,72   μg/m3
          Min  :       2,56   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
          Max :    73,22   μg/m3 
          Min  :    22,67   μg/m3 

          M.O.:     49,47    μg/m3
          Max :     88,60    μg/m3
          Min  :     18,02    μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


            
            Max :   12,08   μg/m3
            Min  :     8,57   μg/m3
           M.O.:      4,08    μg/m3
           Max :    15,63    μg/m3
           Min  :      0,79    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


    
            
   


      
            M.O.:    4,08   μg/m3
       

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

           
           Max :   142,70   μg/m3
           Min  :     30,44   μg/m3
           M.O.:     61,97   μg/m3
           Max :   128,80   μg/m3
           Min  :     23,03   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους, ενώ ο μέσος όρος των τιμών αιωρουμένων σωματιδίων ξεπέρασε το ανώτατο επιτρεπτό όριο του 24ωρου.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης27/2/2014
Ασπρόπυργος, 27/2/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/2/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/2/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           Max :    61,92   μg/m3
           Min  :      2,56   μg/m3
          M.O.:     26,37   μg/m3
          Max :     63,96   μg/m3
          Min  :       3,37   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
          Max :    85,20   μg/m3 
          Min  :    18,02   μg/m3 

          M.O.:     46,77    μg/m3
          Max :     85,10    μg/m3
          Min  :     19,36    μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


            
            Max :   15,63   μg/m3
            Min  :     0,80   μg/m3
           M.O.:    10,71    μg/m3
           Max :    19,57    μg/m3
           Min  :     0,80    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση    
            
   


      
            M.O.:   10,71   μg/m3
       

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

           
           Max :  128,80   μg/m3
           Min  :    23,03   μg/m3
           M.O.:     52,56   μg/m3
           Max :     93,00   μg/m3
           Min  :     22,76   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους, ενώ ο μέσος όρος των τιμών αιωρουμένων σωματιδίων έφτασε στο ανώτατο επιτρεπτό όριο του 24ωρου.