Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/8/2016


Ασπρόπυργος, 26/8/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 26/8/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/8/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 

           Max :   77,0  μg/m3
           Min  :   33,7  μg/m3     
    
          M.O.:     63,6   μg/m3
          Max :     88,0   μg/m3
          Min  :     45,6   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
      
           Max :    63,6     μg/m3
           Min  :    24,0     μg/m3
         
          M.O.:      39,2   μg/m3
          Max :      57,2   μg/m3
          Min  :      23,9   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
    
           Max :    1,4     μg/m3
           Min  :    0,7     μg/m3

          M.O.:      0,8   μg/m3
          Max :      1,3   μg/m3
          Min  :      0,7   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           M.O.:    0,8   μg/m3     
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :     42,3  μg/m3
          Min  :     12,6  μg/m3

          M.O.:     28,5  μg/m3
          Max :     64,3  μg/m3
          Min  :     11,1  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


     Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/8/2016


Ασπρόπυργος, 25/8/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 25/8/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 24/8/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


 

           Max :   88,0  μg/m3
           Min  :   45,6  μg/m3     
    
          M.O.:     65,2   μg/m3
          Max :     82,5   μg/m3
          Min  :     49,4   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
      
           Max :    47,5     μg/m3
           Min  :    23,9     μg/m3
         
          M.O.:      34,7   μg/m3
          Max :      49,1   μg/m3
          Min  :      24,7   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
    
           Max :    1,3     μg/m3
           Min  :    0,7     μg/m3

          M.O.:      1,6   μg/m3
          Max :      3,8   μg/m3
          Min  :      0,9   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           M.O.:    1,6   μg/m3     
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
          Max :     44,2  μg/m3
          Min  :     11,2  μg/m3

          M.O.:     26,0  μg/m3
          Max :     42,5  μg/m3
          Min  :     11,0  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


     Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.