Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/5/2019


 

Ασπρόπυργος, 31/5/2019

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 31/5/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Χθες 30/5/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

             

      
           
                
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           Max :    87,9   μg/m3
           Min  :    20,2   μg/m3       
          
           M.O.:    47,3   μg/m3
           Max :    88,0   μg/m3
           Min  :    14,6   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         
                   
            


Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
           Max :     95,0  μg/m3
           Min  :     12,1  μg/m3

           M.O.:      47,3   μg/m3
           Max :    123,8   μg/m3
           Min  :      14,6   μg/m3  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                                          
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/5/2019Ασπρόπυργος, 29/5/2019

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/5/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Χθες 28/5/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

             

      
           
                
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     
           Max :    80,9   μg/m3
           Min  :    14,8   μg/m3       
          
           M.O.:    48,3   μg/m3
           Max :    88,3   μg/m3
           Min  :    28,0   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
                   
            


Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
           Max :   133,4  μg/m3
           Min  :     10,3  μg/m3

           M.O.:      57,6   μg/m3
           Max :    169,5   μg/m3
           Min  :      23,8   μg/m3  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                                          
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία ξεπέρασαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/5/2019Ασπρόπυργος, 28/5/2019

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 28/5/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Χθες 27/5/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

             

      
           
                
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     
           Max :    88,3   μg/m3
           Min  :    28,0   μg/m3       
          
           M.O.:      62,3   μg/m3
           Max :    117,0   μg/m3
           Min  :      26,7   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
                   
             Max :    3,8  μg/m3
             Min  :    3,3  μg/m3

           M.O.:       3,1   μg/m3
           Max :       3,6   μg/m3
           Min  :       2,9   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           M.O.:     3,1  μg/m3
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
           Max :    63,9  μg/m3
           Min  :    23,8  μg/m3

           M.O.:      45,2   μg/m3
           Max :      73,4   μg/m3
           Min  :        9,6   μg/m3  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                                                               
                                                                                                                   
                                                                                                                          
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.