Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/7/2017


Ασπρόπυργος, 31/7/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 31/7/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  30/7/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :      78,3    μg/m3
          Min  :      41,8    μg/m3   
  

          M.O.:      60,1   μg/m3
          Max :      90,1   μg/m3
          Min  :       3,6    μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
   
          Max :      46,2   μg/m3
          Min  :      16,4   μg/m3    
  
          M.O.:      28,7   μg/m3
          Max :      68,4   μg/m3
          Min  :        9,8   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
    
          Max :      9,1   μg/m3
          Min  :      4,7   μg/m3
          
      
          M.O.:      17,2   μg/m3
          Max :      33,8   μg/m3
          Min  :        1,7   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

       
  


          M.O.:     17,2  μg/m3 

      
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :    60,5   μg/m3
          Min  :      4,8   μg/m3      
          
   
           M.O.:      34,7   μg/m3
           Max :    125,1   μg/m3
           Min  :        6,1   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

Σάββατο 29/7/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή 28/7/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          M.O.:     56,8   μg/m3
          Max :     85,0   μg/m3
          Min  :     22,2   μg/m3    

          M.O.:     52,8   μg/m3
          Max :     82,1   μg/m3
          Min  :       4,6   μg/m3    

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     26,9  μg/m3
          Max :     55,1  μg/m3
          Min  :     13,0  μg/m3    
          M.O.:     40,6   μg/m3
          Max :     85,9   μg/m3
          Min  :     16,8   μg/m3    

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:      3,3  μg/m3
          Max :      5,2  μg/m3
          Min  :      1,4  μg/m3    

          M.O.:     4,3   μg/m3
          Max :     6,1   μg/m3
          Min  :     2,0   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

      
           M.O.:   3,3   μg/m3

      

           M.O.:   4,3   μg/m3
        

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:      22,3   μg/m3
          Max :      45,8   μg/m3
          Min  :        8,7   μg/m3    
 
          M.O.:     37,6   μg/m3
          Max :     96,6   μg/m3
          Min  :     17,2   μg/m3            
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα .