Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/12/2016


Ασπρόπυργος, 28/12/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 28/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     38,5   μg/m3
           Min  :      2,1   μg/m3           
    
          M.O.:      12,3   μg/m3
          Max :      38,2   μg/m3
          Min  :        2,7   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :     40,3   μg/m3
           Min  :     12,1   μg/m3
         

          M.O.:      51,9   μg/m3
          Max :      97,4   μg/m3
          Min  :      26,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
       
           Max :    14,5   μg/m3
           Min  :     2,1   μg/m3
           
          M.O.:      10,4   μg/m3
          Max :      13,8   μg/m3
          Min  :        4,5   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    10.4   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :       26,9   μg/m3
          Min  :         9,7   μg/m3

          M.O.:      71,0   μg/m3
          Max :     147,2   μg/m3
          Min  :      18,8   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, τα οποία παρουσίασαν αρκετές υπερβάσεις, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως και στη μέση εικοσιτετράωρη τιμή.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 23/12/2016

 

Ασπρόπυργος, 23/12/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 23/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 22/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     70,6   μg/m3
           Min  :     31,0   μg/m3           
    
          M.O.:      45,8   μg/m3
          Max :      66,2   μg/m3
          Min  :        7,0   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :     42,7   μg/m3
           Min  :      5,2   μg/m3
         

          M.O.:      24,0   μg/m3
          Max :      53,8   μg/m3
          Min  :       0,7   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
       
           Max :     7,6   μg/m3
           Min  :     2,8   μg/m3
           
          M.O.:        5,7   μg/m3
          Max :        7,7   μg/m3
          Min  :        1,7   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    5.7   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :       34,3   μg/m3
          Min  :       14,5   μg/m3

          M.O.:      25,2   μg/m3
          Max :      83,7   μg/m3
          Min  :      7,6   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.