Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/6/2014
Ασπρόπυργος, 30/6/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  30/6/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/6/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           Max :    83,60   μg/m3
           Min  :    44,50   μg/m3
          M.O.:     79,18   μg/m3
          Max :     89,90   μg/m3
          Min  :     65,20   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
         
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           Max :     0,87   μg/m3
           Min  :     0,76   μg/m3

          M.O.:      0,82   μg/m3
          Max :      1,21   μg/m3
          Min  :      0,76   μg/m3 
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

      
          M.O.:    0,82  μg/m3

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

   

          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Σήμερα  28/6/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/6/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          M.O.:     87,70   μg/m3
          Max :   102,30   μg/m3
          Min  :     54,40   μg/m3
          M.O.:     41,24   μg/m3
          Max :     97,10   μg/m3
          Min  :       3,39   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


  
          

          M.O.:     57,91    μg/m3
          Max :   108,40    μg/m3
          Min  :     23,47    μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
           M.O.:     0,75   μg/m3
           Max :     0,81   μg/m3
           Min  :     0,65   μg/m3

          M.O.:      7,22   μg/m3
          Max :    42,94   μg/m3
          Min  :      0,82   μg/m3 
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

   
            M.O.:    0,75  μg/m3


      
          M.O.:    7,22  μg/m3

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


   

         
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.