Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/7/2014
Ασπρόπυργος, 31/7/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  31/7/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 30/7/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           Max :    82,80   μg/m3
           Min  :    13,77   μg/m3
          M.O.:     54,21   μg/m3
          Max :   147,60   μg/m3
          Min  :       5,96   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
         
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           Max :     8,18   μg/m3
           Min  :     2,02   μg/m3

          M.O.:      2,13   μg/m3
          Max :      2,36   μg/m3
          Min  :      1,99   μg/m3 
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

      
          M.O.:    2,13  μg/m3

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

   

          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/7/2014
Ασπρόπυργος, 30/7/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  30/7/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/7/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           Max :   123,70   μg/m3
           Min  :      5,96   μg/m3
          M.O.:     83,40   μg/m3
          Max :   142,30   μg/m3
          Min  :     25,98   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
         
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           Max :     2,36   μg/m3
           Min  :     1,99   μg/m3

          M.O.:      2,19   μg/m3
          Max :      2,49   μg/m3
          Min  :      2,05   μg/m3 
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

      
          M.O.:    2,19  μg/m3

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


   

          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.