Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/6/2016

 

Ασπρόπυργος, 30/6/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/6/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/6/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


 

           Max :     59,4   μg/m3
           Min  :       5,5   μg/m3     
    
          M.O.:     55,4   μg/m3
          Max :   111,7   μg/m3
          Min  :       6,8   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
      
           Max :    100,7    μg/m3
           Min  :      26,7    μg/m3
         
          M.O.:      45,5   μg/m3
          Max :      63,5   μg/m3
          Min  :      24,2   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
        
           Max :     2,8   μg/m3
           Min  :     0,6   μg/m3

          M.O.:      2,6    μg/m3
          Max :      3,4    μg/m3
          Min  :      0,8    μg/m3  
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:     2,6   μg/m3
            
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
          Max :     54,4  μg/m3
          Min  :     10,0  μg/m3

          M.O.:      40,1   μg/m3
          Max :      84,9   μg/m3
          Min  :      12, μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/6/2016


Ασπρόπυργος, 29/6/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/6/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/6/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


 

           Max :     63,0   μg/m3
           Min  :       6,8   μg/m3     
    
          M.O.:     56,5   μg/m3
          Max :     98,6   μg/m3
          Min  :     13,6   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
      
           Max :     63,5    μg/m3
           Min  :     27,4    μg/m3
         
          M.O.:      49,0   μg/m3
          Max :      97,0   μg/m3
          Min  :      23,6   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
        
           Max :     3,4   μg/m3
           Min  :     2,4   μg/m3

          M.O.:      6,3    μg/m3
          Max :    14,0    μg/m3
          Min  :      2,2    μg/m3  
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:     6,3   μg/m3
            
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
          Max :     84,9  μg/m3
          Min  :     12,1  μg/m3

          M.O.:      66,2   μg/m3
          Max :    118,0   μg/m3
          Min  :      12, μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια, κυμάνθηκαν σε πιο υψηλά επίπεδα.