Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 20/5/2013.

Ασπρόπυργος, 20/5/2013

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 20/5/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 19/5/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:


             

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


                          
              Max :   94,90   μg/m3
  Min  :   72,24   μg/m3
              M.O.:   74,58 μg/m3
              Max :   84,40   μg/m3
              Min  :   64,13   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
              Max :   2,05  μg/m3
              Min :    1,80  μg/m3
              M.O :    1,82 μg/m3
              Max :    1,92  μg/m3
              Min  :    1,61  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              


              M.O.:   1,82  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση

             
            
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 18/5/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 17/5/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:


             

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


                     
              M.O.:   73,30   μg/m3
              Max :   96,20   μg/m3
              Min  :   59,29   μg/m3                  

              M.O.:   79,95 μg/m3
              Max :   89,20   μg/m3
              Min  :   71,58   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
              M.O.:   1,85 μg/m3
              Max :   1,96   μg/m3
              Min  :   1,71   μg/m3    
             
              M.O :    1,81 μg/m3
              Max :    2,04  μg/m3
              Min  :    1,64  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           
             M.O.:   1,85  μg/m3

             
            M.O.:   1,81  μg/m3
  
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση

             
            
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους.