Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/5/2015


Ασπρόπυργος, 29/5/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/5/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/5/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :     37,87  μg/m3
           Min  :     10,98  μg/m3
          M.O.:     43,60   μg/m3
          Max :     80,00   μg/m3
          Min  :     14,53   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :   38,09  μg/m3
           Min  :   22,57  μg/m3
         
          M.O.:    37,74  μg/m3
          Max :    76,68  μg/m3
          Min  :    19,75  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

         

         
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           


            
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     59,72  μg/m3
          Min  :     13,42  μg/m3     

          M.O.:     49,59   μg/m3
          Max :   156,90   μg/m3
          Min  :     11,46   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η  ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/5/2015


Ασπρόπυργος, 28/5/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 28/5/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 27/5/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :     80,00  μg/m3
           Min  :     25,25  μg/m3
          M.O.:     51,77   μg/m3
          Max :     86,40   μg/m3
          Min  :       7,55   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :   76,68  μg/m3
           Min  :   19,75  μg/m3
         
          M.O.:    43,11  μg/m3
          Max :    66,83  μg/m3
          Min  :    16,03  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :    0,45  μg/m3
          Min  :    0,10  μg/m3     

          M.O.:       4,05  μg/m3
          Max :     15,65  μg/m3
          Min :        0,60  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:    4,05  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :     65,81  μg/m3
          Min  :     11,46  μg/m3     

          M.O.:     42,99   μg/m3
          Max :     79,92   μg/m3
          Min  :     18,88   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η  ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/5/2015


Ασπρόπυργος, 27/5/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/5/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/5/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :     86,40  μg/m3
           Min  :       7,55  μg/m3
          M.O.:     65,56   μg/m3
          Max :   114,50   μg/m3
          Min  :     12,83   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :   66,83  μg/m3
           Min  :   31,13  μg/m3
         
          M.O.:    53,49  μg/m3
          Max :    96,30  μg/m3
          Min  :    19,07  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

          Max :    15,65  μg/m3
          Min  :      0,60  μg/m3     

          M.O.:       1,74  μg/m3
          Max :       8,95  μg/m3
          Min :        0,60  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           


            
          M.O.:    1,74  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     79,92  μg/m3
          Min  :     20,08  μg/m3     

          M.O.:     32,34   μg/m3
          Max :     56,92   μg/m3
          Min  :       9,75   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η  ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.