Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/4/2015


Ασπρόπυργος, 30/4/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/4/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/4/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :   97,40  μg/m3
           Min  :     8,86  μg/m3
          M.O.:     67,62   μg/m3
          Max :     92,70   μg/m3
          Min  :       8,65   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :    94,50  μg/m3
           Min  :    15,64  μg/m3
         
          M.O.:    34,04  μg/m3
          Max :  101,40  μg/m3
          Min  :    11,01  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :     8,71  μg/m3
          Min  :     0,58  μg/m3     

          M.O.:     3,42  μg/m3
          Max :   22,85  μg/m3
          Min :      0,58  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:    3,42  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     81,40  μg/m3
          Min  :     11,16  μg/m3     

          M.O.:     31,50   μg/m3
          Max :     70,54   μg/m3
          Min  :     13,98   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


 Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/4/2015


Ασπρόπυργος, 29/4/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/4/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/4/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :    92,70  μg/m3
           Min  :      8,65  μg/m3
          M.O.:     65,50   μg/m3
          Max :   108,50   μg/m3
          Min  :       6,15   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :  101,40  μg/m3
           Min  :    12,86  μg/m3
         
          M.O.:    45,25  μg/m3
          Max :    99,40  μg/m3
          Min  :      9,25  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :     11,43  μg/m3
          Min  :       0,59  μg/m3     

          M.O.:     7,96  μg/m3
          Max :   15,11  μg/m3
          Min :      1,79  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           


            
          M.O.:    7,96  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :     70,54  μg/m3
          Min  :     17,44  μg/m3     

          M.O.:     43,83   μg/m3
          Max :     68,76   μg/m3
          Min  :     19,56   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


 Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.