Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/8/2017


Ασπρόπυργος, 31/8/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 31/8/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 30/8/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     70,4    μg/m3
           Min  :     22,5    μg/m3           
    
          M.O.:     52,4   μg/m3
          Max :     75,1   μg/m3
          Min  :     21,3   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :      52,5   μg/m3
           Min  :      13,4   μg/m3
       

           M.O.:      33,4   μg/m3
           Max :      64,0   μg/m3
           Min  :      11,7   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :     3,2   μg/m3
           Min  :     1,6   μg/m3
           
          M.O.:      2,9   μg/m3
          Max :      5,6   μg/m3
          Min  :      1,8   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
            M.O.:     2,9  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :     41,5   μg/m3
           Min  :     11,5   μg/m3

          M.O.:      25,8   μg/m3
          Max :      39,8   μg/m3
          Min  :      11,0   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/8/2017


Ασπρόπυργος, 30/8/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/8/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/8/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     75,1    μg/m3
           Min  :     21,3    μg/m3           
    
          M.O.:     61,7   μg/m3
          Max :     85,2   μg/m3
          Min  :     33,3   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :      64,0   μg/m3
           Min  :      11,7   μg/m3
       

           M.O.:      44,3   μg/m3
           Max :      82,4   μg/m3
           Min  :      12,1   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :     5,6   μg/m3
           Min  :     2,0   μg/m3
           
          M.O.:      5,4   μg/m3
          Max :    16,3  μg/m3
          Min  :      3,3  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
            M.O.:     5,4  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :     39,8   μg/m3
           Min  :     11,0   μg/m3

          M.O.:      42,5   μg/m3
          Max :     140,4   μg/m3
          Min  :      14,9   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.