Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 24/5/2016

Ασπρόπυργος, 24/5/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 24/5/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 23/5/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 

           Max :     75,9   μg/m3
           Min  :       1,1    μg/m3     
    
          M.O.:      23,0   μg/m3
          Max :      58,9   μg/m3
          Min  :        0,6   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
      
           Max :    103,9    μg/m3
           Min  :      25,5    μg/m3
         
          M.O.:      64,5   μg/m3
          Max :      90,2   μg/m3
          Min  :      26,6   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
        
           Max :     12,4   μg/m3
           Min  :       3,8   μg/m3

          M.O.:      5,1    μg/m3
          Max :      9,5    μg/m3
          Min  :      3,7    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:    5,1   μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :    174,5   μg/m3
          Min  :        9,6   μg/m3

          M.O.:      38,1   μg/m3
          Max :    130,7   μg/m3
          Min  :      11,6  μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 23/5/2016


Ασπρόπυργος, 23/5/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 23/5/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 22/5/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :     58,9   μg/m3
          Min  :       0,6   μg/m3   
  
         M.O.:     64,8   μg/m3
         Max :     78,9   μg/m3
         Min  :     31,2   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


                
         
          Max :      85,2   μg/m3
          Min  :      26,5   μg/m3    

          M.O.:     26,3   μg/m3
          Max :     49,9   μg/m3
          Min  :     15,2   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

                   
          
          Max :    9,5   μg/m3
          Min  :    3,7   μg/m3    
           
          M.O.:      8,0   μg/m3
          Max :    14,9   μg/m3
          Min  :      1,2   μg/m3  
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

       
  

       
           M.O.:    8,0  μg/m3
         
   
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :   130,7   μg/m3
          Min  :     11,6   μg/m3      
          
         
         M.O.:      21,5   μg/m3
         Max :      36,2   μg/m3
         Min  :      10,6   μg/m3
          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 21/5/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 20/5/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          M.O.:     18,4   μg/m3
          Max :     49,8   μg/m3
          Min  :       2,5   μg/m3    


          M.O.:     10,2   μg/m3
          Max :     19,5   μg/m3
          Min  :       0,9   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     59,0   μg/m3
          Max :     80,7   μg/m3
          Min  :     25,7   μg/m3    
                
          
          M.O.:     77,5   μg/m3
          Max :   111,4   μg/m3
          Min  :     50,1   μg/m3    

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:       8,0   μg/m3
          Max :     26,0   μg/m3
          Min  :       0,1   μg/m3
         
          M.O.:     26,6   μg/m3
          Max :   115,6   μg/m3
          Min  :       1,0   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           M.O.:    8,0  μg/m3
   
          
          M.O.:    26,6   μg/m3
         

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:    159,2   μg/m3
          Max :    587,4   μg/m3
          Min  :      23,5   μg/m3    
 
          M.O.:      40,0  μg/m3
          Max :      70,9   μg/m3
          Min  :      14,4   μg/m3    
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός του Σαββάτου τα αιωρούμενα σωματίδια, όπου λόγω σκόνης, κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα.