Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/11/2015


Ασπρόπυργος, 26/11/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 26/11/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/11/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


  
          Max :    52,03  μg/m3
          Min  :      7,06  μg/m3
      
          M.O.:      23,73   μg/m3
          Max :      59,43   μg/m3
          Min  :        6,77   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :     99,40  μg/m3
           Min  :     32,61  μg/m3
         
          M.O.:      60,65  μg/m3
          Max :      99,60  μg/m3
          Min  :      26,67  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
           Max :   14,32  μg/m3
           Min  :     1,77  μg/m3

          M.O.:       5,44   μg/m3
          Max :     11,06   μg/m3
          Min  :       2,72   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:    5,44  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :      53,73  μg/m3
          Min  :      10,01  μg/m3   

          M.O.:      54,03   μg/m3
          Max :    155,20   μg/m3
          Min  :        9,13   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

Η  ατμοσφαιρικοί ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/11/2015


Ασπρόπυργος, 25/11/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 25/11/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 24/11/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


  
          Max :    27,18  μg/m3
          Min  :      6,77  μg/m3
      
          M.O.:      12,40   μg/m3
          Max :      37,06   μg/m3
          Min  :        6,61   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :     99,60  μg/m3
           Min  :     38,80  μg/m3
         
          M.O.:      61,01  μg/m3
          Max :      95,10  μg/m3
          Min  :      35,52  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
           Max :   11,06  μg/m3
           Min  :     2,72  μg/m3

          M.O.:       6,71   μg/m3
          Max :     27,98   μg/m3
          Min  :       2,30   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
            M.O.:    6,71  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :    155,20  μg/m3
          Min  :      16,20  μg/m3   

          M.O.:      61,25   μg/m3
          Max :    143,70   μg/m3
          Min  :      21,68   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η  ατμοσφαιρικοί ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους, ενώ ο μέσος όρος των  αιωρουμένων σωματιδίων, ξεπέρασε το ανώτατο επιτρεπτό όριο.