Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/2/2015


Ασπρόπυργος, 27/2/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/2/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/2/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :   68,90  μg/m3
           Min  :   13,13  μg/m3
          M.O.:    20,52  μg/m3
          Max :    55,81  μg/m3
          Min  :      4,70  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :    87,00   μg/m3
           Min  :    19,07   μg/m3
         
          M.O.:    56,33  μg/m3
          Max :    86,20  μg/m3
          Min  :    26,72  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :     1,88  μg/m3
          Min  :     1,23  μg/m3     

          M.O.:     1,70  μg/m3
          Max :     4,68  μg/m3
          Min  :     1,07  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:    1,70 μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :  155,40   μg/m3
          Min  :      8,87   μg/m3     

          M.O.:     47,80  μg/m3
          Max :   115,70  μg/m3
          Min  :     19,85  μg/m3  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/2/2015


Ασπρόπυργος, 26/2/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 26/2/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/2/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :   55,81  μg/m3
           Min  :     4,70  μg/m3
          M.O.:    20,17  μg/m3
          Max :    51,06  μg/m3
          Min  :      2,58  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :    86,20   μg/m3
           Min  :    26,72   μg/m3
         
          M.O.:    50,61  μg/m3
          Max :  104,70  μg/m3
          Min  :    16,55  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :     4,68  μg/m3
          Min  :     1,19  μg/m3     

          M.O.:     6,92  μg/m3
          Max :   10,34  μg/m3
          Min  :     1,25  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:    6,92 μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :  115,70   μg/m3
          Min  :    19,85   μg/m3     

          M.O.:     65,92  μg/m3
          Max :   118,60  μg/m3
          Min  :      6,47  μg/m3  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια κυμάνθηκαν πάνω από το επιτρεπτό όριο του 24ώρου.