Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/3/2015


Ασπρόπυργος, 31/3/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 31/3/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 30/3/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :   61,25  μg/m3
           Min  :   10,48  μg/m3
          M.O.:    45,58  μg/m3
          Max :    97,20  μg/m3
          Min  :      4,50  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :    70,32   μg/m3
           Min  :    20,44   μg/m3
         
          M.O.:    39,26  μg/m3
          Max :    80,10  μg/m3
          Min  :    10,97  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :    2,00  μg/m3
          Min  :    0,67  μg/m3     

          M.O.:      4,31  μg/m3
          Max :    17,66  μg/m3
          Min  :      1,34  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:   4,31  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :    157,00   μg/m3
          Min  :        9,91   μg/m3    

          M.O.:     40,31  μg/m3
          Max :   103,30  μg/m3
          Min  :     18,38  μg/m3  
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/3/2015


Ασπρόπυργος, 30/3/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 30/3/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/3/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :    95,50  μg/m3
           Min  :     4,50  μg/m3
          M.O.:   45,60  μg/m3
          Max :   69,89  μg/m3
          Min  :     7,33  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :    80,10  μg/m3
           Min  :    10,97  μg/m3
         
          M.O.:   25,54  μg/m3
          Max :   61,84  μg/m3
          Min  :   10,71  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

          Max :   17,66  μg/m3
          Min  :     1,34  μg/m3     

          M.O.:     2,85  μg/m3
          Max :     7,14  μg/m3
          Min :      0,43  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           


            
          M.O.:     2,85  μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :  103,30  μg/m3
          Min  :    25,86  μg/m3     

          M.O.:     30,89   μg/m3
          Max :     62,64   μg/m3
          Min  :     11,62   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 28/3/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 27/3/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          M.O.:    41,20   μg/m3
          Max :    92,20   μg/m3
          Min  :      8,17   μg/m3
          M.O.:    40,09   μg/m3
          Max :    88338   μg/m3
          Min  :      5,11   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
          M.O.:    45,50  μg/m3
          Max :    96,50  μg/m3
          Min  :    15,95  μg/m3         
          M.O.:     63,49   μg/m3
          Max :   109,40   μg/m3
          Min  :     20,07   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
          M.O.:     3,15   μg/m3
          Max :   29,36   μg/m3
          Min  :     0,40   μg/m3
          M.O.:     3,35  μg/m3
          Max :   12,87  μg/m3
          Min  :     1,74  μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:     3,15  μg/m3

   
        M.O.:    3,35 μg/m3    
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     46,21   μg/m3
          Max :     93,20   μg/m3
          Min  :     13,36   μg/m3      
          M.O.:     90,05   μg/m3
          Max :   170,80   μg/m3
          Min  :     22,92   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η  ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από  τα αιωρούμενα σωματίδια της Παρασκευής, όπου κυμάνθηκαν σε  υψηλά επίπεδα.