Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/10/2016


Ασπρόπυργος, 27/10/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     36,6   μg/m3
           Min  :       6,9   μg/m3           
    
          M.O.:      33,1   μg/m3
          Max :      53,1   μg/m3
          Min  :        7,5   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
      
           Max :    70,8    μg/m3
           Min  :    27,3   μg/m3
         
          M.O.:     41,3  μg/m3
          Max :     68,4   μg/m3
          Min  :     21,3   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
       
           Max :     5,9   μg/m3
           Min  :     4,2   μg/m3
           
          M.O.:      2,4  μg/m3
          Max :      4,2   μg/m3
          Min  :      1,0   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    2,4   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :     58,6   μg/m3
          Min  :     20,3  μg/m3

          M.O.:     32,8   μg/m3
          Max :     74,0   μg/m3
          Min  :     10,0   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

     Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/10/2016


Ασπρόπυργος, 26/10/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 26/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     53,1   μg/m3
           Min  :     28,0   μg/m3           
    
          M.O.:      37,1   μg/m3
          Max :      57,5   μg/m3
          Min  :      25,7   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
      
           Max :    41,3    μg/m3
           Min  :    21,3    μg/m3
         
          M.O.:     38,2  μg/m3
          Max :     53,0   μg/m3
          Min  :     21,0   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
       
           Max :     2,7   μg/m3
           Min  :     1,0   μg/m3
           
          M.O.:      2,2   μg/m3
          Max :      3,2   μg/m3
          Min  :      1,1   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    2,2   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
          Max :     32,8   μg/m3
          Min  :     10,0   μg/m3

          M.O.:     30,2   μg/m3
          Max :     55,5   μg/m3
          Min  :     13,4   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

     Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.