Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/9/2015


Ασπρόπυργος, 30/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

  
          Max :    49,64  μg/m3
          Min  :    11,40  μg/m3
      
          M.O.:      34,64   μg/m3
          Max :      54,00   μg/m3
          Min  :      10,26   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :    90,70  μg/m3
           Min  :    19,48  μg/m3
         
          M.O.:      32,38  μg/m3
          Max :      51,89  μg/m3
          Min  :      13,63  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
           Max :   11,38  μg/m3
           Min  :     3,85  μg/m3

          M.O.:      3,99   μg/m3
          Max :      4,28   μg/m3
          Min  :      3,34   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:    3,99  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :      75,08  μg/m3
          Min  :        9,82  μg/m3   

          M.O.:      27,48   μg/m3
          Max :      46,93   μg/m3
          Min  :      11,72   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/9/2015


Ασπρόπυργος, 29/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

  
          Max :    47,57  μg/m3
          Min  :    10,26  μg/m3
      
          M.O.:      37,41   μg/m3
          Max :      94,50   μg/m3
          Min  :        3,88   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    46,13  μg/m3
           Min  :    13,63  μg/m3
         
          M.O.:      34,23  μg/m3
          Max :      68,27  μg/m3
          Min  :      11,80  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
           Max :    4,19  μg/m3
           Min  :    3,34  μg/m3

          M.O.:      4,87   μg/m3
          Max :    15,03   μg/m3
          Min  :      2,00   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:    4,87  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :      38,28  μg/m3
          Min  :      11,72  μg/m3   

          M.O.:      44,64   μg/m3
          Max :    121,40   μg/m3
          Min  :      10,93   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.