Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/7/2015


Ασπρόπυργος, 31/7/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 31/7/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 30/7/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :  116,60  μg/m3
           Min  :      3,62  μg/m3
          M.O.:     100,90  μg/m3
          Max :     180,20  μg/m3
          Min  :         6,82  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :  125,00  μg/m3
           Min  :    30,11  μg/m3
         
          M.O.:     47,48   μg/m3
          Max :     96,60   μg/m3
          Min  :     25,11   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

           Max :    29,06   μg/m3
           Min  :      0,44   μg/m3

          M.O.:       8,96   μg/m3
          Max :     80,50   μg/m3
          Min  :       0,43   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
          M.O.:    8,96  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :   118,20   μg/m3
          Min  :     36,00   μg/m3   

          M.O.:      47,52   μg/m3
          Max :      73,03   μg/m3
          Min  :      13,59   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από το όζον, το οποίο εμφάνισε υψηλές ωριαίες τιμές.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/7/2015


Ασπρόπυργος, 30/7/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/7/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/7/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :  156,80  μg/m3
           Min  :      6,82  μg/m3
          M.O.:      83,58  μg/m3
          Max :    162,60  μg/m3
          Min  :        3,82  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
           Max :    96,60  μg/m3
           Min  :    27,30  μg/m3
         
          M.O.:     43,23   μg/m3
          Max :     91,60   μg/m3
          Min  :     19,90   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

           Max :    80,50   μg/m3
           Min  :      0,44   μg/m3

          M.O.:     24,43   μg/m3
          Max :     78,91   μg/m3
          Min  :       0,82   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
          M.O.:   24,43  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :     73,03   μg/m3
          Min  :     13,59   μg/m3   

          M.O.:      51,43   μg/m3
          Max :      96,60   μg/m3
          Min  :      17,34   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από το διοξείδιο του θείου, το οποίο εμφάνισε υψηλές ωριαίες τιμές και τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των 50 μg/m3