Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/6/2017


Ασπρόπυργος, 29/6/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 29/6/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 28/6/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :   116,6  μg/m3
           Min  :       2,6  μg/m3           
    
          M.O.:     61,2   μg/m3
          Max :   113,8   μg/m3
          Min  :       2,5   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :     88,9   μg/m3
           Min  :     27,5   μg/m3
       

           M.O.:      43,3    μg/m3
           Max :      87,3    μg/m3
           Min  :      23,3    μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :     19,6   μg/m3
           Min  :       9,5   μg/m3
           
          M.O.:      16,3    μg/m3
          Max :      46,7    μg/m3
          Min  :        4,1    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
            M.O.:    16,3  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :     89,7   μg/m3
           Min  :     16,1   μg/m3

          M.O.:      54,5    μg/m3
          Max :    118,4    μg/m3
          Min  :      11,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων, κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των 50 μg/m3

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/6/2017Ασπρόπυργος, 27/6/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 27/6/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 26/6/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :   112,3  μg/m3
           Min  :       3,8  μg/m3           
    
          M.O.:     74,6   μg/m3
          Max :   153,2  μg/m3
          Min  :       6,8  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :   110,4   μg/m3
           Min  :     18,7   μg/m3
       

           M.O.:      42,3   μg/m3
           Max :      79,2    μg/m3
           Min  :      19,9    μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :     36,5   μg/m3
           Min  :       3,9   μg/m3
           
          M.O.:        6,7    μg/m3
          Max :      13,9    μg/m3
          Min  :        0,1    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
            M.O.:     6,7  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :      75,7  μg/m3
           Min  :      18,0   μg/m3

          M.O.:      52,4    μg/m3
          Max :    106,3    μg/m3
          Min  :      21,3   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές του όζον τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς όμως να ξεπεράσουν το  ανώτατο επιτρεπτό όριο. Ο μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων,  ξεπέρασε το όριο των 50 μg/m3