Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/6/2018


Ασπρόπυργος, 26/6/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  26/6/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  25/6/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :    81,9  μg/m3
           Min  :      6,5  μg/m3

        
           M.O.:     38,5  μg/m3
           Max :     60,4  μg/m3
           Min  :     16,0  μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :    87,1  μg/m3
           Min  :    14,8  μg/m3

      
           M.O.:     52,7   μg/m3
           Max :     90,4   μg/m3
           Min  :     14,8   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    5,4   μg/m3
              Min  :    1,7   μg/m3         
  
           M.O.:      1,6   μg/m3
           Max :      3,0   μg/m3
           Min  :      0,9   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     1,6   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :   67,3  μg/m3
              Min  :     4,4  μg/m3         

          M.O.:     36,2    μg/m3
          Max :     80,5    μg/m3
          Min  :       7,3    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 22/6/2018Ασπρόπυργος, 22/6/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  22/6/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  21/6/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :    90,8 μg/m3
           Min  :    10,1 μg/m3

        
           M.O.:     60,0  μg/m3
           Max :     98,1  μg/m3
           Min  :     19,1  μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    73,4  μg/m3
           Min  :    26,0  μg/m3

      
           M.O.:     51,1   μg/m3
           Max :     81,7   μg/m3
           Min  :     16,9   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    3,8   μg/m3
              Min  :    0,7   μg/m3         
  
           M.O.:      1,9   μg/m3
           Max :      3,0   μg/m3
           Min  :      0,7   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     1,9   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :   62,8  μg/m3
              Min  :   13,0  μg/m3         

          M.O.:     53,0    μg/m3
          Max :   141,3    μg/m3
          Min  :     10,9    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από το όριο των 50 μg/m3.