Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 16/9/2013
Ασπρόπυργος, 16/9/2013

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 16/09/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 15/09/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:

             Max :   103,90   μg/m3
             Min  :      3,72   μg/m3  
          M.O.:     91,31   μg/m3
          Max :   130,20   μg/m3
          Min  :     44,69   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             Max :   102,50   μg/m3
             Min  :     11,64   μg/m3  

          M.O.:     18,95   μg/m3
          Max :     40,69   μg/m3
          Min  :       4,22   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             Max :    23,28   μg/m3
             Min  :      7,85   μg/m3  
           M.O.:       6,00   μg/m3
           Max :     26,33   μg/m3
           Min  :       2,81   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

            

      
            M.O.:     6,00   μg/m3
       

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση

           Max :   112,80   μg/m3
           Min  :     18,04   μg/m3  
           M.O.:     21,95   μg/m3
           Max :     41,44   μg/m3
           Min  :     10,53   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 14/09/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 13/09/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          M.O.:     91,62   μg/m3
          Max :   121,70   μg/m3
          Min  :     61,93   μg/m3
          M.O.:     64,54   μg/m3
          Max :     96,60   μg/m3
          Min  :       7,45   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     16,67   μg/m3
          Max :     35,07   μg/m3
          Min  :      3,38   μg/m3
          M.O.:     28,74   μg/m3
          Max :     82,40   μg/m3
          Min  :      3,58   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     4,13   μg/m3
          Max :   18,08   μg/m3
          Min  :     2,86   μg/m3
           M.O.:     11,97   μg/m3
           Max :     69,71   μg/m3
           Min  :       2,78   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          M.O.:     4,13   μg/m3

            

            M.O.:    11,97   μg/m3

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση

          M.O.:     23,20   μg/m3
          Max :     44,51   μg/m3
          Min  :     12,99   μg/m3
           M.O.:     44,28   μg/m3
           Max :     95,60   μg/m3
           Min  :     22,04   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά  επίπεδα.