Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 31/3/2014
Ασπρόπυργος, 31/3/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 31/3/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 30/3//2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           Max :   85,90   μg/m3
           Min  :     5,06   μg/m3
          M.O.:     84,55   μg/m3
          Max :     96,40   μg/m3
          Min  :     61,86   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
          Max :  127,60   μg/m3 
          Min  :    10,80   μg/m3 

          M.O.:     14,07    μg/m3
          Max :     32,15    μg/m3
          Min  :       5,54    μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           Max :    27,42   μg/m3
           Min  :      6,71   μg/m3

          M.O.:     11,19    μg/m3
          Max :     13,36    μg/m3
          Min  :       7,86    μg/m3 
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

      
         M.O.:    11,19    μg/m3

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

           
           Max :   99,80  μg/m3
           Min  :   24,09  μg/m3
           M.O.:     36,30   μg/m3
           Max :     57,91   μg/m3
           Min  :     16,89   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 29/3/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 28/3//2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


                  
            M.O.:     71,04   μg/m3
            Max :     90,90   μg/m3
            Min  :     24,01   μg/m3
          M.O.:     57,63   μg/m3
          Max :     96,90   μg/m3
          Min  :       4,20   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
          M.O.:     20,30   μg/m3
          Max :     57,06   μg/m3 
          Min  :       9,21   μg/m3 

          M.O.:     39,13    μg/m3
          Max :   104,90    μg/m3
          Min  :     12,40    μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         
            M.O.:       6,87   μg/m3
            Max :     11,98   μg/m3
            Min  :       5,80   μg/m3

          M.O.:     10,36    μg/m3
          Max :     17,02    μg/m3
          Min  :       5,79    μg/m3 
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


                
           M.O.:     6,87   μg/m3


      
          M.O.:   10,36    μg/m3

       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


           M.O.:      25,03   μg/m3
           Max :      50,14   μg/m3
           Min  :        9,80   μg/m3
           M.O.:     48,02   μg/m3
           Max :     87,80   μg/m3
           Min  :     18,19   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.