Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης31/10/2014
Ασπρόπυργος, 31/10/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 31/10/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 30/10/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :    48,49   μg/m3
           Min  :      9,87   μg/m3
          M.O.:     24,91   μg/m3
          Max :     57,46   μg/m3
          Min  :       6,46   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :     62,07   μg/m3
           Min  :     22,38   μg/m3
         
          M.O.:     42,48   μg/m3
          Max :     68,98   μg/m3
          Min  :     16,88   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :     10,71  μg/m3
          Min  :      9,65   μg/m3     

          M.O.:       5,32   μg/m3
          Max :       8,79   μg/m3
          Min :        4,13   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:    5,32   μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :     43,18   μg/m3
          Min  :      9,91    μg/m3     
        
          M.O.:     27,58   μg/m3
          Max :     66,71   μg/m3
          Min  :     11,01   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/10/2014.
Ασπρόπυργος, 30/10/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/10/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/10/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:

      
           Max :    57,46   μg/m3
           Min  :      6,88   μg/m3
          M.O.:     26,48   μg/m3
          Max :     40,79   μg/m3
          Min  :     10,07   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :     53,71   μg/m3
           Min  :     16,88   μg/m3
         
          M.O.:     30,77   μg/m3
          Max :     49,69   μg/m3
          Min  :     19,28   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :      6,18  μg/m3
          Min  :      4,13   μg/m3     

          M.O.:       5,18   μg/m3
          Max :       6,33   μg/m3
          Min :        3,64   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:    5,18   μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          Max :     59,31   μg/m3
          Min  :    11,01    μg/m3     
        
          M.O.:     18,51   μg/m3
          Max :     33,63   μg/m3
          Min  :       9,65   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.