Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης17/12/2013
Ασπρόπυργος, 17/12/2013

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 17/12/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές  16/12/2013 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           Max :     10,30   μg/m3
           Min  :       2,92   μg/m3
          M.O.:     18,99   μg/m3
          Max :     44,73   μg/m3
          Min  :       2,35   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
          Max :    44,19   μg/m3 
          Min  :      6,48   μg/m3 

          M.O.:      45,96    μg/m3
          Max :      96,10    μg/m3
          Min  :      14,01    μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


            
            Max :     10,30   μg/m3
            Min  :       2,92   μg/m3
           M.O.:      3,17    μg/m3
           Max :      5,33    μg/m3
           Min  :      2,85    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση    
          

        

      
            M.O.:    3,17  μg/m3
       

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


           
           Max :   61,20   μg/m3
           Min  :   16,07   μg/m3
           M.O.:     82,13    μg/m3
           Max :   290,60    μg/m3
           Min  :     14,99    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

 Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια κυμάνθηκαν  πάνω από το ανώτατο όριο.